Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.12.19 - PS 137/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4763 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 05.12.2019 137/19
Kommunestyre 09.12.2019 123/19

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Marius Berg fritas fra vervet som medlem i Verdal ungdomsråd i perioden 1. desember 2019 til 30. juni 2020.
  2. Nytt medlem i fritaksperioden:
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Tone S. Myhre har på vegne av sin sønn, Marius Berg, søkt om fritak fra vervet som medlem i Verdal ungdomsråd for perioden 1. desember 2019 til 30. juni 2020. Søknaden begrunnes med skolegang i London.

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Marius Berg har ikke nådd stemmerettsalder, og har som nevnt over krav på fritak om han søker på det.

Marius Berg er valgt inn fra Verdalsøra ungdomsskole, og leder ved Panzer er bedt om å innhente forslag på nytt medlem i fritaksperioden, jfr kommunelovens § 7-10, 4. ledd og reglement for ungdomsrådet pkt. 2. Forslag vil bli lagt fram i formannskapets eller kommunestyrets møte.

Rådmann vil ut ifra ovenstående tilrå at søknaden om fritak fra Marius Berg i perioden 1. desember 2019 til 30. juni 2020 innvilges 

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS