Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 5/20 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5090 - /M50

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.01.2020 005/20
Kommunestyre    Rådmannens innstilling: 
Vedlagte forslag til selskapsavtale datert 24.10.19 for Innherred Renovasjon IKS godkjennes.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Representantskapet i Innherred Renovasjon behandlet 28.11.19 som sak 12/19 endring i selskapets selskapsavtale. Oppdatert selskapsavtale datert 24.10 19 følger som vedlegg til saken.

Hovedgrunnen til ny revidering av selskapsavtalen skyldes at Indre Fosen kommune trer ut av Innherred renovasjon den 31.12.19. Dette medfører følgende justeringer.

  • §1 endres slik at Indre Fosen kommune tas ut av teksten.
  • §5 om innskuddsplikt og eierandel ved at Indre Fosen tas ut.
  • §6 om ansvarsfordeling i forhold til folketall i eierkommunene.
  • §8 om representantskapet endres slik at Indre Fosen ikke omtales og regnes med i antall representanter. I tillegg endres §8 slik at valg av leder og nestleder skal skje hvert 2.år, ikke hvert 4.år som i dag.
  • I tillegg justeres §17 slik at selskapets låneramme økes fra 200 mill.kr til 300 mill.kr.
  •  Også § 4 justeres. Her gis selskapet myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av oppgavene.
     

Vurdering: 
Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS behandlet denne saken i møte den 28.11.19 som sak 12/19, og ber kommunestyrene i medlemskommunene vedta de endringer som er beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS datert 18.12.19. Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar de nødvendige justeringer av Selskapsavtalen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2020 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS