Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 6/20 Investeringer kommunalt vegnett 2019

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/2520 - /2019004

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 14.01.2020 5/20
Formannskap 16.01.2020 006/20

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Hovedplan veg.

Saksopplysninger:
Hovedplan veg:
Hovedplan veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren. I Verdal kommune. Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Ett godt innbygd og fungerende vegnett har stor betydning for innbyggernes hverdag.

Verdal kommune har i dag ca. 170 km kommunale veger. I Hovedplan veg fra 2013 er samlet drifts og vedlikeholdsbudsjett beregnet til 16,3 mill.kr. I driftsbudsjettet for 2020 er det avsatt 7,8 mill.kr til drift/vedlikehold av kommunale veger samt 0,9 mill.kr til drift/vedlikehold av gatelys.

Investeringer veg:
For 2019 var det avsatt 8,0 mill.kr over investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunalt vegnett. I tillegg var det avsatt egne midler til fullføring av Holmen bru. Sluttrapport for Holmen bru vil bli framlagt til politisk behandling som egen sak senere i vinter.

Forslag til tiltaksplan investeringer veg for 2019 vedtatt av Verdal Formannskap som F-sak 59/19:

 • Rehabilitering Sæter bru, Nordkleiva:                       3,0 mill.kr
 • Reasfaltering Lundskammen:                                     0,3 mill.kr
 • Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                       0,9 mill.kr
 • Kvislavegen, Tinden:                                                  0,3 mill.kr
 • Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                     0,2 mill.kr
 • Svingen, Vinne, reasfaltering:                                    0,2 mill.kr
 • Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering: 0,8 mill.kr
 • Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering:                   0,2 mill.kr
 • Vistvikvegen, grunnarbeider:                                     0,5 mill.kr
 • Vegrekkverksarbeider:                                               0,5 mill.kr
 • Kåra:                                                                           0,3 mill.kr
 • Uforutsett:                                                                  0,8 mill.kr
 • Totalt:                                                                         8,0 mill.kr
   

Gjennomførte tiltak over investering veg for 2019 ble:

 • Rehabiltering Sæter bru, Nordkleiva:                        4,5 mill.kr
 • Reasfaltering Lundskammen:                                    0,5 mill.kr
 • Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                      1,2 mill.kr
 • Kvislavegen, Tinden:                                                 0,3 mill.kr
 • Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                     0,3 mill.kr
 • Svingen, Vinne, reasfaltering:                                    0,3 mill.kr
 • Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering: 0,4 mill.kr
 • Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering:                   0,3 mill.kr
 • Vistvikvegen, grunnarbeider:                                     0,0 mill.kr
 • Vegrekkverksarbeider:                                               0,0 mill.kr
 • Kåra:                                                                           0,0 mill.kr
 • Uforutsett:                                                                  0,2 mill.kr
 • Totalt:                                                                         8,0 mill.kr
   

Asfaltering etter graving av vann/avløpsanlegg:

 • Reasfaltering av Hanskemakergata og Møllegata
   

Vurdering: 
Vegrekkverksarbeider, grunnarbeider på Vistviksvegen samt asfaltering Kåra ble utsatt på grunn av det ikke ble ledige midler til dette. Prosjektene utsatt.

Over 50 % av disponible midler (4,5 mill.kr) gikk til rehabilitering av Sæter bru, Nordkleiva.

Som en helhetsvurdering kan en konkludere med at investeringsmidlene til kommunalt vegnett har kommet godt med. Dette har medført at i 2019 har vi fått reasfaltert 30 år gammel asfalterte veger i boligfeltene samt at kommunen har fått gjennomført en helt nødvendig rehabilitering av Sæter bru.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2020 12:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS