Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 7/20 Ny Holmen bru - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5757 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 14.01.2020 3/20
Formannskap 16.01.2020 7/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak 29/18, Ny Holmen bru – Utbyggingsvedtak med finansiering.
 
Saksopplysninger:
Generelt:
Holmen bru krysser Helgåa en knapp kilometer nordøst for Vuku sentrum. Brua fungerer som adkomstveg for fastboende i området samt for Verdalsbruket sitt administrasjonssenter. Den gamle brua var ei stålbru, som ble bygd først på 1900-tallet og hadde en spennvidde på 41 m.

For bygging av ny bru ble det vedtatt at denne brua skulle være en trebru. Arbeidene som ble utført ved bygging av ny bru var som følger:

 • Riving av eksisterende stålbru
 • Ny trebru med total lengde 42 m og kjørebredde 4,5 m
 • Opprusting av 50 m veg inkl.belysning.
 • Riving av gamle landkar på begge sider av elva.
 • Fundamentering for ny bru inkludert erosjonssikring.
   

Kostnadsramme etter anbud, jfr. K-sak 29/18:

 • Anbudssum eks.mva:                                        13.0 mill.kr
 • Prosjektering/geoteknikk/anleggsbidrag NTE:   1,6 mill.kr
 • Uforutsett:                                                           0,6 mill.kr
 • Totalt eks.mva:                                                 15,2 mill.kr
 • 25% mva:                                                            3,8 mill.kr
 • Totalt inkl.mva:                                                 19,0 mill.kr
   

Prosjektering:
Norconsult A/S

Byggeledelse:
Verdal kommune

Utførende entreprenør:
Farbu & Gausen A/S med Moelven Limtre som underleverandør

Regnskap for prosjektet:

 • Kommunale gebyrer:                                        Kr.       11.875,-
 • Anleggsbidrag NTE:                                         Kr.     100.000,-
 • Entreprisekostnader:                                         Kr. 13.286.272,-
 • Prosjektering/geoteknikk/bistand byggefasen: Kr.   2.528.259,-
 • Byggelånsrenter:                                               Kr.      122.214,-
 • Mva:                                                                  Kr.   3.978.632,-
 • Totalt:                                                                Kr. 20.027.252,-
   

Finansiering:

 • Lån:                                    Kr.14.548.620,-
 • Momskomp:                       Kr.  3.978.632,-
 • Bidrag fra Værdalsbruket:  Kr. 1.500.000,-
 • Totalt:                                 Kr.20.027.252,-
   

Vurdering:
Som en ser av ovennevnte har det blitt et merforbruk på prosjektet på ca.1,0 mill.kr inkl.mva. Dette skyldes i hovedsak:

 • Mer omfattende fundamentering og erosjonssikring enn forutsatt.
 • Mer omfattende geotekniske vurderinger enn forutsatt. Dette medførte betydelig bidrag til økte konsulentutgifter.
 • Kommunens prosjektleder/byggeleder ble akutt sykmeldt i byggeperioden. Dette medførte mer innleie av byggeledelse enn opprinnelig forutsatt.
   

Den nye brua er godt tatt imot av bygdas befolkning og Værdalsbruket. Den er dimensjonert for tyngre kjøretøy med last og 4,5 m kjørebredde slik tømmerbiler kan benytte den. Utformingen av brua med bruk av limtre har også vært positivt rent utseendemessig.

Med ferdigstillelse av Holmen bru og Sæter bru er to av de tidligere dårligste kommunale bruene i Verdal kommune satt i meget god stand, med en levetid på minst 50 år hvis de passes på.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.01.2020 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS