Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 9/20 Innherred brann og redning - oppnevning av styremedlem

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/9874 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.01.2020 009/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunestyre velger Torbjørn Haddal som ekstern styrerepresentant i Innherred brann og redning for perioden 2020-2021.
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 96/17, kommunestyret i Verdal 27.11.2017.
 
Saksopplysninger:
I PS 96/17, kommunestyret 27.11.2017, ble vedtekter for samarbeidet med Levanger om brann- og redningstjeneste vedtatt. Til forskjell fra de øvrige samarbeidene opprettet mellom Levanger og Verdal etter avvikling av samkommunen er dette et selvstendig rettssubjekt. De øvrige er en del av kommunekassene i h.h.v. Levanger og Verdal i tråd med geografisk plassering.

I vedtektene står blant annet følgende om oppnevning av styre for samarbeidet.

6.1
Styret skal bestå av fem personer, hvorav rådmennene i de samarbeidende kommunene utgjør to og ansatte har en representant. Rådmenn utpeker selv egen vararepresentant, og det velges vararepresentant for ansattes representant.

Kommunestyrene velger hver for seg ett medlem til styret, hvor samarbeidets kompetansebehov er førende. Styrets leder sørger for koordinert valgprosess overfor kommunestyrene.

Styrelederrollen går på omgang mellom rådmennene, med virketid på to år. Den annen rådmann er da styrets nestleder. Rådmannen i forretningsadressekommunen er styreleder de to første årene.

 
De to første årene for samarbeidet er nå bak oss, og det betyr at det er rådmannen i Verdal som overtar styrelederrollen.

I PS 96/17 ble Torbjørn Haddal valgt av kommunestyret i Verdal som det kommunestyrevalgte styremedlem for 2018 og 2019.

Vurdering:
I tråd med prinsipper for god eierstyring er det selskapets/samarbeidets kompetansesammensetting i styret som er avgjørende for utpeking. Torbjørn Haddal bringer inn utfyllende kompetanse med sin profil.

Torbjørn Haddal har bygningsmessig og teknisk kompetanse relevant for styrerollen i slikt samarbeid, og bidrar med dette til utfyllende kompetanse i styret. Det er ønskelig at Haddal fortsetter i styret, og han uttrykker selv også at han gjerne kan stå til rådighet for det.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2020 12:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS