Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.04.20 - PS 60/20 Sunniva E. Aksnes - søknad om midlertidig fritak fra alle verv i perioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/1341 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.04.2020 060/20
Kommunestyre 27.04.2020  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Sunniva E. Aksnes fritas midlertidig fra alle verv i perioden 28.04.2020-01.03.2021.
 2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som settemedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret i perioden 28.04.2020-01.03.21.
 3. Varamedlemmer i formannskapet rykker opp i samme rekkefølge.
 4. Nytt 2. varamedlem (personlig) i utvalg for klagesaker i perioden 28.02.2020-01.03.2021:
   

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Sunniva E. Aksnes har i brev datert 31. mars 2020 søkt om midlertid fritak fra alle verv i perioden 28.04.2020 t.o.m. 01.03.2021 grunnet omsorg for spedbarn.

Sunniva E. Aksnes er innvalgt fra Senterpartiet i følgende:

Medlem i kommunestyret

Og innvalgt på fellesliste SP/MDG/H/FRP i følgende utvalg:

Medlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret

2. varamedlem i utvalg for klagesaker (personlig vara)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har følgende medlemmer fra felleslisten SP/MDG/H/FRP:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Sunniva Evensen Aksnes (SP)
 6. Silje Heggdal Sjøvold (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Arve Haldorsen (SP)
 3. Arvid Wold (MDG)
 4. Oddleiv Aksnes (H)
 5. Inga Berit Lein (SP)
 6. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 7. Hilde Daleng (SP)
 8. Tore Landstad (FRP)
   

Og følgende medlemmer i utvalg for klagesaker:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse, leder (SP)
 2. Anne Grete Valbekmo, nestleder (SP)
 3. Silje Heggdal Sjøvold (H)
   

Personlig varamedlemmer:

 1. Einar Olav Larsen (SP)
 2. Sunniva E. Aksnes (SP)
 3. Oddleiv Aksnes (H)
   

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden.»

Det står videre i 7-9, 3. ledd:
«En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.»

Rådmannens vurdering er at søknaden fra Sunniva E. Aksnes er tilstrekkelig begrunnet og at det vil bli vanskelig å utføre vervet i omsøkte periode. Rådmannen tilrår derfor at søknad om midlertidig fritak imøtekommes.

I kommunelovens § 7-10 er opprykk, nyvalg og suppleringsvalg hjemlet.

I § 7-10, 2. ledd står følgende:
«Hvis et folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.»

Dette betyr at den første på varamannslisten skal velges inn som settemedlem (i dette tilfellet i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret), og dette kan da være et medlem fra et annet parti enn den som har fått fritak (ved listesamarbeid). Det er verdt å merke seg at det står at kommunestyret kan og ikke skal, og kommunestyret kan i praksis ikke velge settemedlem, men gjøre tilsvarende som blir gjort for kommunestyret (nedenstående).

Rådmann vil, av hensyn til de som skal møte, tilrå at det velges settemedlem i andre utvalg enn kommunestyret.

Når det gjelder valg av 2. varamedlem (personlig) i utvalg for klagesaker så er det ikke et krav om å velge settevaramedlem, men det skal vurderes om det anses som for lite antall varamedlemmer. I utvalg for klagesaker er det personlige varamedlemmer og rådmannen tilrår derfor at det bør velges settevaramedlem. Den som velges bør sitte som medlem i formannskapet.

I de tilfellene kommunestyret innvilger midlertidig fritak fra vervet som medlem i kommunestyret er det reglene i § 7-10, 1. ledd som brukes, og det vil ikke bli foretatt opprykk eller suppleringsvalg, da denne bestemmelsen kun gjelder ved endelig fritak fra kommunestyret.Det vil da si at det kalles inn varamedlem fra den gruppen/partiet som har forfall (midlertidig fritak).

Saken legges med dette fram til behandling og ber fellesliste for SP/MDG/H/FRP fremme forslag på nytt 2. varamedlem (personlig) til utvalg for klagesaker.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.04.2020 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS