Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20 - PS 82/20 Fornyelse av salgsbevilling alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2020-2024

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/30 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 082/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Maren Høgsnes AS, org.nr. 916 535 473
   
  Maren Høgsnes AS, gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Maren Høgsnes AS.
  Styrer for bevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styrer: Johan Sætran.
   
 2. Christian Øvereng AS, org. nr. 919 335 629
   
  Christian Øvereng AS, gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Christian Øvereng AS.
  Styrer for bevillingen: Christian Øvereng
  Stedfortreder for styrer: Erlend Øvereng.
   
 3. TW Handel AS, org.nr. 920 662 439
   
  TW Handel AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Rema 1000 Suljordet.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: TW Handel AS.
  Styrer for bevillingen: Tore Wechsung
  Stedfortreder for styrer: Charlotte Sunland (Godkjennes under forutsetning av godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven)
   
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
   
  Bunnpris Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Bunnpris Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS
  Styrer for salgsbevillingen: Trine Fjerdingen.
  Stedfortreder for styreren: Laila Green Salthammer
   
 5. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
   
  NG Meny Midt-Norge AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås
   
 6. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
   
  Coop Midt-Norge SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
   
  Coop Extra Verdal
  Coop Mega Verdal
  Coop Marked Vuku
  Coop Prix Ørmelen
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Coop Midt- Norge v/Torbjørn Skei.
   
  Styrere og stedfortredere:
  Coop Extra Verdal.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg
  Stedfortreder for styreren: Kristian Røstad Bjøraas
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Hildegunn Skive Skjevik
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
 7. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
   
  Fæby Bryggeri AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Fæby Bryggeri AS.
   
  Bevillingen er utvidet til også å gjelde salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3-1b.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Styrer for bevillingen: Jørund H. Eggen.
  Stedfortreder for styrer: Arne Marius Haugen
   

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter: 

 1. Rådmannens brev datert 11.02.20 om fornyelse av salgsbevilling.
 2. Søknader om fornyelse av salgsbevilling.
 3. Oversendelsesbrev til Politiet i Trøndelag og Nav Verdal.
 4. Uttalelser fra Politiet i Trøndelag og Nav Verdal.
   

Saksopplysninger:
Bevillingsperioden for salg av alkoholholdig drikk utløper 30.06.2020. Følgende salgssteder har søkt om fornyelse av sine bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

 1. Maren Høgsnes AS (Rema 1000 Verdal), org.nr. 916 535 473
  Salgsvirksomheten drives av Maren Høgsnes AS.
  Styrets leder og daglig leder: Maren Høgsnes.
  Bevillingsinnehaver: Maren Høgsnes AS.
  Styrer for bevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styrer: Johan Sætran.
   
 2. Christian Øvereng AS (Rema 1000 Bobyn), org. nr. 919 335 629
  Salgsvirksomheten drives av Christian Øvereng AS.
  Styrets leder og daglig leder: Christian Øvereng.
  Bevillingsinnehaver: Christian Øvereng AS.
  Styrer for bevillingen: Christian Øvereng
  Stedfortreder for styrer: Erlend Øvereng.
   
 3. TW Handel AS (Rema 1000 Suljordet), org.nr. 920 662 439
  Salgsvirksomheten drives av TW Handel AS.
  Styrets leder og daglig leder: Tore Wecshung
  Bevillingsinnehaver: TW Handel AS.
  Styrer for bevillingen: Tore Wechsung
  Stedfortreder for styrer: Charlotte Sunland (Godkjennes under forutsetning av godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven)
   
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
  Salgsvirksomheten drives av Bunnpris Verdal AS.
  Styrets leder: Kjell Engløkk.
  Daglig leder: Trine Fjerdingen.
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS
  Styrer for salgsbevillingen: Trine Fjerdingen.
  Stedfortreder for styreren: Laila Green Salthammer
   
 5. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
  Salgsvirksomheten drives av NG Meny Midt-Norge AS
  Styrets leder: Vegard Kjuus.
  Daglig leder: Hans-Petter Haugen.
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås
   
 6. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
  Salgsvirksomheten drives av Coop Midt-Norge SA.
  Styrets leder: Lisbeth Bull Husby.
  Daglig leder: Torbjørn Skei.
  Bevillingsinnehaver: Coop Midt- Norge.
   
  Det har søkt om fornyelse av salgsbevilling ved følgende salgssteder:
   
  Coop Extra Verdal
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg
  Stedfortreder for styreren: Kristian Røstad Bjøraas
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Hildegunn Skive Skjevik
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
 7. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
  Salgsvirksomheten drives av Fæby Bryggeri AS.
  Styrets leder: Viggo Iversen.
  Daglig leder: Jørund H. K. Eggen.
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Styrer for bevillingen: Jørund H. Eggen.
  Stedfortreder for styrer: Arne Marius Haugen
  Bevillingen er utvidet til også å gjelde salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3-1b.
   

Søknadene er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Det er fra Lensmannens og NAVs side ingen merknader til fornyelse av salgsbevilling på de omsøkte steder.

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Rådmannen vil tilrå at samtlige søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fornyes for 4 år og med opphør 30. juni 2024.

Salgstider og vilkår ble vedtatt i egen sak i kommunestyret 27. mars 2020. Salgstider og vilkår er som følger:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 
  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 18:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS