Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20 - PS 83/20 Vinmonopolet - salgsbevilling for perioden 2020-2024

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/30 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 083/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter: 
Ingen. 

Saksopplysninger:
AS Vinmonopolet har i søknad datert 3. januar 2020 søkt om fornyelse av sin bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 (øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, vin og brennevin).

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har ikke innvendinger mot at bevilling gis.

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departement. Åpningstiden reguleres av alkohollovens § 3-4. Det er en forutsetning at det er tillatt å selge øl under 4,7 % i kommunen i den åpningstiden som er bestemt for AS Vinmonopolet. Side 47 av 69

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet.

Rådmannen tilrår at salgsbevillingen fornyes for bevillingsperioden 01.07.2020- 30.06.2024.
 
 
  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 18:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS