Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20 - PS 84/20 Fornyelse av skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2020 - 2024

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/611 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 084/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  China Palace AS v/daglig leder Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS v/daglig leder Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  ørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
   
 2. Stiklestad Hotell AS, org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler
  - Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  - Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 3. Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964
  Siciliana Restaurant AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
   
 4. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323
  Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb
  Skjenkestyrer: Petter Hagstrøm
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 5. Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956
  Verdal Hotell AS, org.nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS
  Skjenkestyrer: Veronika Green
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Eva Isaksen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.
   
 6.  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Martin Andre Dølvik
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Guri Johansen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
   
 7. Værdalsbruket AS (Holmen gård), org.nr. 920 082 165
  Værdalsbruket AS (Holmen gård), org.nr. 920 082 165, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hvilrom på stabbur, hovedbygget, Grishuset, storsal på låven. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket AS
  Skjenkestyrer: Karianne Musum Sundby
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Paula Berg Bjartan
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
   
 8. Siam Takeaway AS, org. nr. 912 665 755
  Siam Takeaway AS, org.nr. 912 665 755 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag – torsdag fra kl. 12.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 12.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
   
 9. Verdal Spiseri AS, org. nr. 916 844 123
  Verdal Spiseri AS, org.nr. 916 844 123, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset område på fremsiden.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   
 10. Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444
  Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Lydhagen AS
  Skjenkestyrer: Tony E. Waade
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Torgrim Woll
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
   
 11. T & T MAT, org.nr. 993 810 703
  T & T Mat, org.nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  - 1. etasje: Salong og spisesal.
  - 2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  - Utendørs: på avgrenset område (gjerde rundt eiendommen).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver T & T Mat AS
  Skjenkestyrer: Kåre Haagenstad
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Tanja Fagerholt.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag til og med torsdag.
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   
 12. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
  Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Bryggerhus og 2. etasje stabbursom. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs (i humlehage).
   
  Bevillingen gjelder også skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Skjenkestyrer: Jørund Halvdan K. Eggen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Arne Marius Haugen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 13. Huaxing AS, org.nr. 821 186 552
  Huaxing AS, org.nr. 821 186 552, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Huaxing AS
  Skjenkestyrer: Lichang Lao
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Huaxing AS fritatt for kravet om stedfortreder for styrer. Dette fritaket gjelder kun fram til det evt. blir ansatt flere på stedet.
   
  Skjenketider godkjenne slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 14. Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172,
  Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Victoria Verdal AS.
  Skjenkestyrer: Dejan Wilsen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski
   
  Skjenketider:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 15. Lille New York AS, org.nr. 922 539 685
  Lille New York AS, org.nr. 922 539 685, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i 1. etasje og kjeller. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Lille New York
  Skjenkestyrer: Yahia Sisi
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Abdalkarim Sis
   
  Skjenketider godkjenne slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 16. Turnéteatret i Trøndelag AS, org. nr. 994 933 787
  Turnéteatret i Trøndelag AS, org.nr. 994 933 787, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset området (takterrasse).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Turnéteatret i Trøndelag AS
  Skjenkestyrer: Marte Grande Tachezy
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Silje Kolaas
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter: 

 1. Brev til bevillingsinnehavere om fornyelse av skjenkebevilling.
 2. Brev til Lensmannen og NAV om uttalelse til søknadene.
 3. Uttalelse fra Lensmannen og NAV.
 4. Søknader. 
   

Saksopplysninger:
Bevillingsperioden for skjenkebevillinger utløper 30. juni 2020. Det er mottatt søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra følgende:

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet China Palace AS med Lu Dexiong som daglig leder og styreleder. Lu Dexiong eier selskapet 100 %.
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS v/daglig leder Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketid:
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
   
 2. Stiklestad Hotell AS, org.nr. 889 583 002
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes. Selskapet Stiklestad Hotell AS eies av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, Der Trøndelag fylkeskommune eier 50 % og Verdal kommune eier 50 %. Styreleder i Stiklestad Hotell er Christian Wee.
   
  Det søkes om følgende:
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler
  - Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  -Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 3. Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Siciliana Restaurant AS med Ibrahim Balci som daglig leder og Necati Tavukcu som styreleder. Siciliana Restaurant AS eies av selskapet Siciliana AS, der Ibrahim Balci eier 50 % og Necati Tavukcu eier 50 %.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketid:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
   
 4. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323
  Skjenkevirksomheten drives av Stiklestad Golfklubb, som er registrert som idrettslag. Daglig leder er Jon Petter Hagström og styrets leder er Bjørn Heggelund.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb
  Skjenkestyrer: Petter Hagstrøm
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund
   
  Skjenketid:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 5. Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Verdal Hotell AS med Veronika Green som daglig leder og styreleder. Selskapet eies av Verdal Holding AS der Veronika Green eier 50 % og Frode Green eier 50 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS
  Skjenkestyrer: Veronika Green
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Eva Isaksen
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.
   
 6. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Ørens Meieri AS med Bjørn Utseth som daglig leder og Knut Botngård som styreleder. Hovedaksjonær er selskapet E & L Holding AS med Egil A. Grande som 100 %eier.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Martin Andre Dølvik
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Guri Johansen
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
   
 7. Værdalsbruket AS (Holmen gård), org.nr. 920 082 165
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Værdalsbruket AS (Holmen gård) med Anders Børstad som daglig leder og Odd Arild Grefstad som styreleder. Hovedaksjonær i selskapet er Storebrand Livsforsikring AS.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hvilrom på stabbur, hovedbygget, Grishuset, storsal på låven. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket AS
  Skjenkestyrer: Karianne Musum Sundby
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Paula Berg Bjartan
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
   
 8. Siam Takeaway AS, org. nr. 912 665 755
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Siam Takeaway AS med Bunprom Aksnes som daglig leder og Oddleiv Aksnes som styreleder. Selskapet eies av Bunprom Aksnes med 51 % og Oddleiv Aksnes med 49 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketid:
  Mandag – torsdag fra kl. 12.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 12.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
   
 9. Verdal Spiseri AS, org. nr. 916 844 123
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Verdal Spiseri AS med Subhi Soleiman Merski som daglig leder og styrets leder. Selskapet eies også av Subhi Soleiman Merksi.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset område på fremsiden.
   
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   
 10. Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444
  Skjenkevirksomheten drives av Lydhagen AS med Tony E. Waade som daglig leder og styreleder. Selskapet eies av Tony E. Waade med 85 % og Thomas Tharaldsen med 15 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Lydhagen AS
  Skjenkestyrer: Tony E. Waade
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Torgrim Woll
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
   
 11. T & T MAT, org.nr. 993 810 703
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet T & T Mat med Kåre Haagenstad som daglig leder og Tanja F. Nydahl som styreleder. Selskapets hovedaksjonærer er Kåre Haagenstad med 40 % og Tanja F.Nydahl med 40 %.
   
  Det søkes om:
  Skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  -1. etasje: Salong og spisesal.
  - 2. tasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  - Utendørs: på avgrenset område (gjerde rundt eiendommen).
   
  Bevillingsinnehaver T & T Mat AS
  Skjenkestyrer: Kåre Haagenstad
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Tanja Fagerholt.
   
  Skjenketid:
  Mandag til og med torsdag.
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   
 12. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
  Skjenkevirksomheten drives av Fæby Bryggeri AS med Jørund H. K. Eggen som daglig leder og Viggo Iversen som styreleder. Selskapet eies av Sustinere Holding AS med 70 % og Aakerhus Haugen Holding AS med 30 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Bryggerhus og 2. etasje stabbursom. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs (i humlehage). Det søkes også om bevillingen for skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
   
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Skjenkestyrer: Jørund Halvdan K. Eggen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Arne Marius Haugen
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 13. Huaxing AS, org.nr. 821 186 552
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Huaxing AS med Lichang Lao som daglig leder og styreleder. Selskapet eies av Lichang Lao.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Huaxing AS
  Skjenkestyrer: Lichang Lao
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Det søkes om videre fritak fra kravet om stedfortreder fram til det blir ansatt flere på stedet.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 14. Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172,
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Victoria Verdal AS med Dejan Wilsen som daglig leder og styreleder. Eier av selskapet er Dejan Wilsen.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Victoria Verdal AS.
  Skjenkestyrer: Dejan Wilsen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 15. Lille New York AS, org.nr. 922 539 685
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Lille New York AS med Abdalkarim Muhammad Sis som daglig leder og styreleder. Selskapet eies av Abdalkarim Muhammad Sis.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i 1. etasje og kjeller. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Lille New York
  Skjenkestyrer: Yahia Sisi
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Abdalkarim Sis
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 16. Turnéteatret i Trøndelag AS, org. nr. 994 933 787
  Skjenkevirksomheten drives av Turnéteatret i Trøndelag AS med Nora Evensen som daglig leder og Kjell Fosse som styreleder. Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som angitt i skisse. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset området (takterrasse).
   
  Bevillingsinnehaver: Turnéteatret i Trøndelag AS
  Skjenkestyrer: Marte Grande Tachezy
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Silje Kolaas
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

Søknadene er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Nav har ingen merknader til at søknadene imøtekommes.

Lensmannen har ingen merknader til at søknadene imøtekommes, men bemerker en del hendelser ved skjenkestedet Lille New York med uttaler videre at det er registrert en bedring i dette.

Bevillingsperioden:
Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunene kan, i henhold til alkoholloven beslutte at bevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunene kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.
Dette kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Rådmann er av den oppfatning at det er en del endringer som skjer i løpet av en bevillingsperiode og vil derfor opprettholde ordningen med at det søkes om fornyelse av skjenkebevilling ved ny bevillingsperiode. Det kan videre opplyses at rådmannen har forenklet prosessen med fornyelse ved at det sendes ut ferdigutfylt skjema til bevillingshaverne der de kun kan skrive under hvis det ikke er vesentlige endringer. Dette har spart både bevillingshaver og rådmann for betydelig arbeid og forenklet prosessen.

Det kan opplyses at Verdal kommune alltid tidligere har gitt skjenkebevillingene for 4 år. Rådmannen vil derfor tilrå at skjenkebevillingene også denne gang fornyes for 4 år med opphør senest 30. juni 2020.

Vilkår for skjenkebevillinger:
Det ble i kommunestyrets møte 27. april, sak 34/20 vedtatt følgende vilkår og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024:

Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2020-2024 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Musikk o.l. utendørs på skjenkesteder skal opphøre kl. 23.00
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).
 • Det blir ikke gitt skjenkebevilling til «1 % MC-klubber», klubber som sympatiserer med disse klubbene, i lokaler som disponeres av slike klubber eller til arrangement i slike klubbers regi uansett hvilket sted arrangementet skal avholdes. 1 % klubb er en betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler.
   

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
   

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
   

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Ut ifra dette vil rådmannen i likhet med Lensmannen og NAV Verdal tilrå at ovennevnte søknader om fornyelse av skjenkebevilling imøtekommes for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

Fylkesmannen er klageadgang etter Alkoholloven.
 
 
  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 19:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS