Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20 - PS 85/20 Fatima Almanea - søknad om midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 - 30.06.2021

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/1991 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 085/20
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Fatima Almanea gis midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 2. Camilla Hallan rykker opp som settemedlem i utvalg for mennesker og livskvalitet i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 3. Hilde Lyngsmo rykker opp som medlem i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21
 4. Ny nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 16.06.20 – 30.06.21:
 5. Ny leder i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21:
   

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter: 
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Fatima Almanea har i epost datert 28. mai 2020 søkt om midlertidig fritak fra alle verv i perioden 16.06.20 – 30.06.21 grunnet studier.

Fatima Almanea er innvalgt fra Arbeiderpartiet i:

 • kommunestyret,
   

og innvalgt på fellesliste AP/SV/R i følgende:

 • Medlem og nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet
 • Medlem og leder i innvandrerrådet
 • Varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalget/valgstyret
   

Utvalg mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslisten AP/SV/R:

Medlemmer:

 1. Fatima Almanea (AP), nestleder
 2. Tor Martin Nordtømme (AP)
 3. Gjermund Gomo (SV)
   

Varamedlemmer:

 1. Camilla Hallan (AP)
 2. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
 3. Else B. Seker (R)
 4. Emmanuel Bowah (AP)
 5. Grete Borgen (SV)
   

Og følgende medlemmer i:

Innvandrerrådet:

Medlem:

 1. Fatima Almanea (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Hilde Lyngsmo (AP)
 2. Hilde Gunn Slottemo (SV)
 3. Paal Frode Pettersen (SV)
   

Formannskapet/Administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)
 2. Trine Reitan (AP)
 3. Sven-Øyvind Bern (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Anita Dagrun Steinkjer (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Fatima Almanea (AP)
 4. Anne Kolstad (SV)
 5. Vidar Nordskag (R)
   

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden.»

Det står videre i 7-9, 3. ledd:
«En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.»

Rådmannens vurdering er at søknaden fra Fatima Almanea er tilstrekkelig begrunnet og at det vil bli vanskelig å utføre vervet i omsøkte periode. Rådmannen tilrår derfor at søknad om midlertidig fritak imøtekommes.

I kommunelovens § 7-10 er opprykk, nyvalg og suppleringsvalg hjemlet.
I § 7-10, 2. ledd står følgende:
«Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.»

Dette betyr at den første på varamannslisten skal velges inn som settemedlem (i dette tilfellet medlem i utvalg for mennesker og livskvalitet og medlem i innvandrerrådet), og dette kan da være et medlem fra et annet parti enn den som har fått fritak (ved listesamarbeid). Det er verdt å merke seg at det står at kommunestyret kan og ikke skal, og kommunestyret kan i praksis ikke velge settemedlem, men gjøre tilsvarende som blir gjort for kommunestyret (nedenstående).

I de tilfellene kommunestyret innvilger midlertidig fritak fra vervet som medlem i kommunestyret er det reglene i § 7-10, 1. ledd som brukes, og det vil ikke bli foretatt opprykk eller suppleringsvalg, da denne bestemmelsen kun gjelder ved endelig fritak fra kommunestyret. Det vil da si at det kalles inn varamedlem fra den gruppen/partiet som har forfall (midlertidig fritak).

Rådmann vil, av hensyn til de som skal møte, tilrå at det velges settemedlem i andre utvalg enn kommunestyret.

Når det gjelder midlertidig fritak fra verv som varamedlem, er det kun nevnt i loven de tilfeller det søkes om endelig fritak, og det betyr at det ikke skal velges settevaramedlem for Almanea i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyret. Den eneste muligheten for å velge settevaramedlem er om antall varamedlemmer anses som utilstrekkelig og det dermed må avvikles suppleringsvalg, jfr. kommunelovens § 7-10, 6. ledd. Rådmann anser ikke varamannslisten i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyret er utilstrekkelig og tilrår derfor ikke at det foretas suppleringsvalg av varamedlemmer.

Valg av leder og nestleder – loven § 7-10, 5. ledd tar kun opp nyvalg av leder hvis det er endelig fritak – og ikke ved midlertidig fritak. Rådmann mener det er uheldig at det skal velges leder/nestleder til hvert møte, og foreslår at det velges leder innvandrerrådet og nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 16.06.20 – 30.06.21.

Saken legges med dette fram til behandling og ber fellesliste for AP/R/SV fremme forslag på ny leder i innvandrerrådet og ny nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet.
 
 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 21:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS