Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.01.2021

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Fjernmøte Teams - Verdal rådhus
Dato:        04.01.2021
Tid:           12:00 - 12:50
Til stede:  9 representanter

 

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/21 Orientering korona 4. januar 2021 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 04.01.2021

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunedirektør  
Ragnhild Holmberg Aunsmo Kommuneoverlege  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   
Øystein Kvistad Kommunalsjef samfunn  
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef velferd  

 
 

PS 001/21 Orientering korona 4. januar 2021  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.01.2021

BEHANDLING: 
Følgende orienterte:

Ordfører:
Gjennomført 3 kriseledelsesmøter i jula.
Takker alle ansatte for innsatsen som er gjort gjennom jula.
Oppdaterte tiltak lagt ut på kommunens hjemmeside.

Kommunedirektør:
2 perspektiv:
Skrivebordøvelse på beredskapsmobilisering vil bli gjennomført denne uka for å teste grundig tilleggsressursene.
Forberedt på å takle de økonomiske utfordringene som vil komme. Bl.a. bruk av koronamidlene på 12,3 mill. Nøktern inngang til grunn for å bruke disse midlene – kan ikke sette inn ressurser i alle tjenestene.

Kommuneoverlege:
Smittesituasjonen.

Kommunedirektør:
Prøver samkjøring med nabokommuner på tiltak, men utfordrende da de skal settes inn i forhold til smittetrykk.
Skole: Ungdomsskolene rødt nivå – innebærer ytterligere tiltak enn før jul, bl.a. ytterligere begrensninger i avstand kohorter, og ytterligere inndeling av elever.
Barneskoler og barnehager driver som før jul – på gult nivå.
Hjelpetjenester: Sterk oppfordring om hjemmekontor, men er også opptatt av at tjenester ikke opphører. Barnevern, PPT og helsestasjon vil fortsatt gi tjenester, men noen møter kan skje digitalt.
Ble enige i kriseledelsen om at Panzer ikke er åpen fysisk, men åpner på digital plattform.

Kommunalsjef velferd:
Repeterte vedtak beredskap covid 19 i juni 2020.
Har iverksatt opplæring ambulant testteam - skal doble dette teamet. Viktig å bistå slik at Rinnleiret testklinikk og legesenter opprettholdes.
Daglige samordningsmøter i helsetjenesten i jula
Avtale med Lukasstiftelsen om kjøp av plasser ved Betania for en kortere periode grunnet overligging på sykehuset.
Lager for smittevernutstyr, testutstyr, og planlegging av massevaksinasjon.
Viktig med god orden ved inngangen 2021 på å svare ut budsjettrammer vedtatt for området. Holde driften så godt det lar seg gjøre, samt holder trykket på vedtatt budsjett.

Kommunalsjef samfunn:
Må beregne mer bruk på renhold (målrettet renhold). Dette vil komme som en egen sak tidlig på nyåret om samling av renholdstjenestene. Sender ut skriftlig hva som gjøres av tiltak på det enkelte området. Kulturskole gjennomfører nå digital undervisning, bibliotek er åpent med skjerpet smittevern. I teknisk er svømmehall stengt, og planlagte aktiviteter utgår.
Se oversikt over tiltak for øvrig innen området her.

Kommuneoverlege:
Massevaksinasjon. Planlegger massevaksinasjon i Ørahallen. Får nytt journalsystem som er mer digitalt – kan settes seg opp for vaksinering selv – likt bestilling av test covid-19. Tett dialog med fastleger om hvordan og hvem som skal vaksineres først. Har vaksinasjonsplan som er levende og justeres fortløpende.

Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS