Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.06.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           24.06.2020
Tid:             10:30 - 12:35
Til stede:    9 representanter

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 88/20 Godkjenning av møteprotokoll  11.06.2020 Protokoll
PS 89/20 Rekruttering av ny kommunedirektør/rådmann Saksframlegg Protokoll
PS 90/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 24.06.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   
Torgeir Skevik Personalsjef  
Helge Holthe Økonomisjef  

 

  

PS 088/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.06.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11. juni 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 11. juni 2020 godkjennes.

 

 

PS 089/20 Rekruttering av ny kommunedirektør/rådmann

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 24.06.2020

BEHANDLING: 
SV v/Bern fremmet følgende alternativt forslag til punkt 2 og punkt 4:
2.
Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av ordfører, varaordfører og gruppelederne for Arbeiderpartiet og Høyre.
4.
Kommunedirektøren ansettes på åremål for åtte år, jf kommunelovens § 24 pkt 2. Det skal inngås en lederavtale med vedkommende.

Ordfører endret innstillingen sin slik:

 • Pkt. 1 - som utsendt.
 • Pkt. 2 – leder endres til gruppeleder
 • Pkt. 3 – endres til inntil 2 representanter.
 • Pkt. 4 – tekst etter komma fram til punktum strykes.
 • Pkt. 5 – som utsendt.

Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – alternativ votering mellom forslag fra SV og ordførers endrede innstilling – ordførers innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV (SV og H)
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – alternativ votering mellom forslag fra SV og ordførers endrede innstilling – ordførers innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV (SV).
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt 

VEDTAK: 

 1. Ordføreren gis fullmakt til å starte prosessen med rekruttering og ansettelse av kommunedirektør.
 2. Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av ordfører, varaordfører og gruppeleder for det største mindretallspartiet i kommunestyret.
 3. Ansattes fagorganisasjoner deltar i prosessen med inntil to representanter, og i tråd med hovedavtalens bestemmelser.
 4. Kommunedirektøren ansettes i fast stilling. Det skal inngås en lederavtale med vedkommende.
 5. Det benyttes rekrutteringsbyrå, og kostnader til prosessen med rekruttering og ansettelse dekkes primært over formannskapets disposisjonskonto, sekundært på annen drift.

 

PS 090/20 Orientering

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 24.06.2020

BEHANDLING: 
Økonomisjef Helge Holthe orienterte om status for økonomiplanarbeidet. 
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 02.11.2017 12:27 Sist endret: 18.03.2021 15:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS