Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           14.10.2019
Tid:             18:00 - 18:45
Til stede:    35 representanter

 

Ordfører ønsket velkommen til det 65. ordinære kommunestyre i Verdal.

Utdelt i møtet:

 • Verdal kommunes jakkemerke
 • Nøkkelbånd
 • Valgnemndas innstilling.

I tillegg er følgende sendt ut i forkant av møtet:

Lovsamlingen folkevalgte:

Forskrifter:

Annet:


Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Ordfører ønsker velkommer til det 65. ordinære kommunestyret i Verdal kommune. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 079/19 Godkjenning av møteprotokoll  26.08.2019 Protokoll video
PS 080/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 - valgoppgjør Saksframlegg Protokoll video
PS 081/19 Valg av formannskap for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 082/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 083/19 Valg av varaordfører for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 084/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 085/19 Valg av utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 086/19 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 087/19 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 14.10.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Bjørn Iversen AP Avtroppende ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård 
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen 
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Vara: Tore Landstad
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  RØDT Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 079/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. august 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. august 2019 godkjennes.
 

   
 

PS 080/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 - valgoppgjør  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget 2019 for Verdal kommune er gyldig.
  
 

   

PS 081/19 Valg av formannskap for perioden 2019-2023  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:
Valgnemnda v/Karl Bernhard Hoel
la fram valgnemndas innstilling.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til at valgnemndas innstilling avvikles som avtalevalg.

Valgnemndas innstilling ble utdelt.

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019-2023:

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Sunniva Evensen Aksnes (SP)
 6. Silje Heggdal Sjøvold (H)

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Arve Haldorsen (SP)
 3. Arvid Wold (MDG)
 4. Oddleiv Aksnes (H)
 5. Inga Berit Lein (SP)
 6. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 7. Hilde Daleng (SP)
 8. Tore Landstad (FRP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)
 2. Trine Reitan (AP)
 3. Sven-Øyvind Bern (SV)

Varamedlemmer:

 1. Anita Dagrun Steinkjer (AP)
 2. Arild Kvernmo Pedersen (AP)
 3. Fatima Almanea (AP)
 4. Anne Kolstad (SV)
 5. Vidar Nordskag (R)

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på formannskap følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Formannskapet i Verdal kommune for valgperioden 2019-2023:

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Sunniva Evensen Aksnes (SP)
 6. Silje Heggdal Sjøvold (H)

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Arve Haldorsen (SP)
 3. Arvid Wold (MDG)
 4. Oddleiv Aksnes (H)
 5. Inga Berit Lein (SP)
 6. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 7. Hilde Daleng (SP)
 8. Tore Landstad (FRP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)
 2. Trine Reitan (AP)
 3. Sven-Øyvind Bern (SV)

Varamedlemmer:

 1. Anita Dagrun Steinkjer (AP)
 2. Arild Kvernmo Pedersen (AP)
 3. Fatima Almanea (AP)
 4. Anne Kolstad (SV)
 5. Vidar Nordskag (R)       

PS 082/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:   
SP/MDG/H/FRP v/Karl Bernhard Hoel foreslo Pål Sverre Fikse som ordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023.

AP/SV/R v/Arild K. Pedersen foreslo Ole Gunnar Hallager som ordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023.

Det ble foretatt votering med følgende resultat:

 • Pål Sverre Fikse – 23 stemmer
 • Ole Gunnar Hallager – 12 stemmer
 • Blanke – 0 stemmer.

VEDTAK:  
Som ordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023 ble Pål Sverre Fikse valgt med 23 stemmer.
  
 
    
        

PS 083/19 Valg av varaordfører for perioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:  
SP/MDG/H/FRP v/Karl Bernhard Hoel foreslo Anne Grete Lervik Valbekmo som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023.

AP/SV/R v/Arild K. Pedersen foreslo Trine Reitan som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023.

Det ble foretatt votering med følgende resultat:

 • Anne Grete Lervik Valbekmo – 23 stemmer
 • Trine Reitan – 12 stemmer
 • Blanke – 0 stemmer 

VEDTAK: 
Som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2019-2023 ble Anne Grete Lervik Valbekmo valgt med 23 stemmer.
  
 
     
 

PS 084/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for valgperioden 2019-2023:

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. John Hermann (H), nestleder
 2. Ole Johnny Wiik Moe (SP)
 3. Kristine Kulstad (SP)

Varamedlemmer:

 1. Karin Irene Rekve (SP)
 2. Gjermund Haga (MDG)
 3. Jon Fredrik Voll (SP)
 4. Jostein Olav Grande (SP)
 5. Jorunn Indahl Slapgård (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP), leder
 2. Astrid Tromsdal (AP)

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Jorodd Holmli (AP)
 2. Monica Gausen (R)
 3. Bengt Are Zakariassen (SV)
 4. Inga Astrid Hildrum (AP)

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på kontrollutvalg følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Verdal kommune for valgperioden 2019-2023:  

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. John Hermann (H), nestleder
 2. Ole Johnny Wiik Moe (SP)
 3. Kristine Kulstad (SP)

Varamedlemmer:

 1. Karin Irene Rekve (SP)
 2. Gjermund Haga (MDG)
 3. Jon Fredrik Voll (SP)
 4. Jostein Olav Grande (SP)
 5. Jorunn Indahl Slapgård (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP), leder
 2. Astrid Tromsdal (AP)

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Jorodd Holmli (AP)
 2. Monica Gausen (R)
 3. Bengt Are Zakariassen (SV)
 4. Inga Astrid Hildrum (AP)


        

PS 085/19 Valg av utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for valgperioden 2019-2023:

Utvalg for plan og samfunn

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP), leder
 2. Terje Aksnes (SP)
 3. Siri-Gunn Vinne (SP)
 4. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 5. Arvid Wold (MDG)
 6. Oddleiv Aksnes (H), nestleder

Varamedlemmer:

 1. Leif Johan Berg (SP)
 2. Knut Snorre Sandnes (H)
 3. Nina Antonie Solli (SP)
 4. Rune Tronsmo Olsen (SP)
 5. Rita Backer Natvig (MDG)
 6. Bente Merethe Strugstad (SP)
 7. Monika Johnsen (FRP)
 8. Håkon Holme (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Arild Kvernmo Pedersen (AP)
 2. Jorunn Dahling (AP)
 3. Vidar Nordskag (R) )

Varamedlemmer:

 1. Inger Åse Lyngsaunet Evenmo (AP)
 2. Geir Singstad (AP)
 3. Anne Kolstad (SV
 4. Gisle Andreas Green (R)
 5. Jan Erik Iversen (AP)

Utvalg for mennesker og livskvalitet

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Einar Olav Larsen (SP), leder
 2. Atle Vikan (SP)
 3. Inga Berit Lein (SP)
 4. Jonas Skrove Tanem (SP)
 5. Hilde Daleng (SP)
 6. Mona Kristin Rømuld (H)

Varamedlemmer:

 1. Edel Marie Tokstad Einarsen (SP)
 2. Mats Andre Rekve Bjugan (SP)
 3. Tor Arne Øvrum (FRP)
 4. Kari Birgitte Ekseth (SP)
 5. Marita Nergård Gustad (MDG)
 6. Monika Johnsen (FRP)
 7. Tor Wæren Kvernmo (SP)
 8. Vidar Alstad (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Fatima Almanea (AP), nestleder
 2. Tor Martin Nordtømme (AP)
 3. Gjermund Gomo (SV)

Varamedlemmer:

 1. Camilla Hallan (AP)
 2. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
 3. Else Birgitte Seker (R)
 4. Emmanuel Bowah (AP)
 5. Grete Borgen (SV)

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på utvalg for plan og samfunn følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på utvalg for mennesker og livskvalitet følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for valgperioden 2019-2023: 

Utvalg for plan og samfunn

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP), leder
 2. Terje Aksnes (SP)
 3. Siri-Gunn Vinne (SP)
 4. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 5. Arvid Wold (MDG)
 6. Oddleiv Aksnes (H), nestleder

Varamedlemmer:

 1. Leif Johan Berg (SP)
 2. Knut Snorre Sandnes (H)
 3. Nina Antonie Solli (SP)
 4. Rune Tronsmo Olsen (SP)
 5. Rita Backer Natvig (MDG)
 6. Bente Merethe Strugstad (SP)
 7. Monika Johnsen (FRP)
 8. Håkon Holme (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Arild Kvernmo Pedersen (AP)
 2. Jorunn Dahling (AP)
 3. Vidar Nordskag (R) )

Varamedlemmer:

 1. Inger Åse Lyngsaunet Evenmo (AP)
 2. Geir Singstad (AP)
 3. Anne Kolstad (SV
 4. Gisle Andreas Green (R)
 5. Jan Erik Iversen (AP)

Utvalg for mennesker og livskvalitet

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Einar Olav Larsen (SP), leder
 2. Atle Vikan (SP)
 3. Inga Berit Lein (SP)
 4. Jonas Skrove Tanem (SP)
 5. Hilde Daleng (SP)
 6. Mona Kristin Rømuld (H)

Varamedlemmer:

 1. Edel Marie Tokstad Einarsen (SP)
 2. Mats Andre Rekve Bjugan (SP)
 3. Tor Arne Øvrum (FRP)
 4. Kari Birgitte Ekseth (SP)
 5. Marita Nergård Gustad (MDG)
 6. Monika Johnsen (FRP)
 7. Tor Wæren Kvernmo (SP)
 8. Vidar Alstad (SP)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Fatima Almanea (AP), nestleder
 2. Tor Martin Nordtømme (AP)
 3. Gjermund Gomo (SV)

Varamedlemmer:

 1. Camilla Hallan (AP)
 2. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
 3. Else Birgitte Seker (R)
 4. Emmanuel Bowah (AP)
 5. Grete Borgen (SV)


 
  
    

PS 086/19 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til KS sine organer for valgperioden 2019-2023:

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)
 2. Einar Olav Larsen (SP)
 3. Silje Heggdal Sjøvold (H)
 4. Rita Backer Natvig (MDG)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)

Varamedlemmer:

 1. Trine Reitan (AP)
 2. Sven-Øyvind Bern (SV)
 3. Anita Steinkjer (AP)

Votering:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Medlemmer og varamedlemmer til KS sine organer for valgperioden 2019- 2023: 

Liste 1 (SP, MDG, H, FRP)

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)
 2. Einar Olav Larsen (SP)
 3. Silje Heggdal Sjøvold (H)
 4. Rita Backer Natvig (MDG)

Liste 2 (AP, SV, R)

Medlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)

Varamedlemmer:

 1. Trine Reitan (AP)
 2. Sven-Øyvind Bern (SV)
 3. Anita Steinkjer (AP)

 

PS 087/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.10.2019

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Ønsket velkommen til det nye kommunestyret.
 • 18. november blir første dag med folkevalgtopplæring. Dette foregår på dagtid.
 • Budsjett- og økonomiplanarbeid 


  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 14.05.2021 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS