Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019 - PS 82/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3669- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 14.10.2019 82/19

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 6-2 velge ordfører blant formannskapets medlemmer.

Valget foretas som flertallsvalg (Kommunelovens § 7-8) og gjelder for hele valgperioden. Ved flertallsvalg er den valgt til ordfører som ved første avstemning får mer enn halvparten av avgitte stemmer. Hvis ingen ved første avstemning får flertall av de avgitte stemmer, holdes ny avstemning. Ved denne avstemningen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall).

Hvis flere får likt stemmetall ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning.

I henhold til kommunelovens § 8-1, 2. ledd er det ved valg og ansettelser adgang til å stemme blankt.

Rådmann viser til ovenstående og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av ordfører for perioden 2019-2023. 
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.09.2019 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS