Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019 - PS 86/19 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3447 - /014

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 14.10.2019 86/19

 

Vedlegg: 
Brev datert 09.08.2019 fra KS.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til «Vedtekter i KS» skal valg av representanter til KS sine organisasjoner skje på det konstituerende møtet.

Kommunestyret skal, i henhold til Verdal kommunes innbyggertall, oppnevne 3 representanter. Det skal i tillegg velges et antall vararepresentanter som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall representanter med tillegg av to.

Av brevet fra KS framgår det at kommunens representanter velges blant de faste medlemmene i kommunestyret og at ordfører bør være blant representantene.

Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens representanter til KS sine organer for perioden 2019-2023. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.09.2019 12:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS