Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 93/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5090 - /M50

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 105/19
Kommunestyre 28.10.2019 93/19Rådmannens innstilling: 

  1. Verdal kommunestyre godkjenner følgende mindre justeringer av Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale i §5, §6 og §24:
    • Selskapsavtalens §5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital
    • Selskapsavtalens §6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr. 01.01.19.
    • I Selskapsavtales §24 erstattes «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» med «fylkesmannen i Trøndelag».

 
Vedlegg:
  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Representantskapet i Innherred Renovasjon behandlet 29.04.19 endring i selskapets selskapsavtale. Oppdatert selskapsavtale følger som vedlegg til saken.

Følgende endringer er gjort:

  • I forbindelse med melding om endring til Foretaksregistret i januar 2018 påpekte Brønnøyregistrene at det er et krav om at innbetalt innskuddskapital skal gå fram av selskapsavtalen. På bakgrunn av dette behandlet representantskapet i møte 04.05.18 sak 3/18 endring av selskapsavtalens §5 om innskuddsplikt og eierandel og gjorde følgende innstilling til vedtak: Selskapsavtalen §5 endres med presisering av innbetalt innskuddskapital.
  •  I §24 erstattes «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» med «fylkesmannen i Trøndelag».
  • Selskapsavtalen §6 skal justeres hvert fjerde år for folketall i eierkommunene. Folketall pr.01.01.19 er nå benyttet, unntatt for Indre Fosen kommunes andel hvor siste oppgitte tall for tidligere Leksvik kommune benyttes som er 01.01.17.

 
Vurdering:
 
Representantskapet i Innherred renovasjon IKS behandlet denne saken i møte den 29.04.19 som sak 3/19, og ber kommunestyrene i medlemskommunene vedta de mindre endringene på Selskapsavtalen beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS datert 07.05.19. Rådmannen ser ingen betenkeligheter til dette og tilrår at kommunestyret vedtar de nødvendige justeringer av Selskapsavtalen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS