Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 96/19 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2988 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 111/19
Kommunestyre 28.10.2019 96/19Rådmannens innstilling: 
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.

Vedlegg:  

  1. Tolkning fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ad skriftlig avstemming i konstituerende møte.
  2. Revidert reglement kommunestyre 2019-2023.
  3. Revidert reglement formannskapet 2019-2023.
  4. Revidert reglement utvalgene 2019-2023.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyresak 74/19. 

Saksopplysninger:
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har i brev datert 27.09.19 gitt en tolkning av muligheten til å ha skriftlig votering på flertallsvalg. I kommuneloven av 1992 var det ved valg og ansettelse mulighet til å ha skriftlig avstemming hvis ett eller flere medlemmer krevde det. Denne muligheten er ikke videreført i den nye kommuneloven og begrunnelsen for dette er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Unntak fra denne hovedregelen eller prinsippet vil kun være i tilfeller loven bestemmer det (bl.a. ved forholdstallsvalg). Siden den nye loven ikke videreføre den klare hjemmelen i 92-loven om at skriftlige avstemninger kan kreves ved valg og ansettelse, må dette, etter departementets vurdering, bety at den nye loven ikke åpner for dette.

Verdal kommunestyre vedtok reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 i møte 26. august 2019, og har ikke med seg denne endringen.

Reviderte reglement for ovennevnte legges derfor fram til ny behandling, der det er justert slik at reglementet er i samsvar med tolkningen fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet..

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS