Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 97/19 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/1428 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 28.10.2019 97/19Vedlegg:  
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Valgnemnda ble konstituert i møte 24. september 2019 og består av ett medlem fra alle parti innvalg i kommunestyret, unntatt Senterpartiet som får to medlemmer. Ordfører leder nemndas arbeid. Valgnemndas oppgave er å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg.

Valgnemnda har lagt forholdstallsprinsippet til grunn for mandatfordelingen.

Valgnemnda er enstemmig i at valget i kommunestyret foregår som avtalevalg, jfr kommunelovens § 7-7, slik det er gjort ved tidligere valg. Dette krever enstemmighet i kommunestyret.

Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS