Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 98/19 Fastsetting av størrelse på frikjøp for leder i utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/942 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 110/19
Kommunestyre 28.10.2019 98/19Rådmannens innstilling: 
Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av utvalgsledere for valgperioden 2019-2023 blir:
Utvalg for plan og samfunn:
Utvalg for mennesker og livskvalitet:

 
Vedlegg:
  
Forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I Forskrift folkevalgtes arbeidsvilkår pkt. 4.2 står:
«Leder i henholdsvis utvalg for mennesker og livskvalitet og utvalg for plan og samfunn godtgjøres i inntil 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring. Justeres årlig pr. 1. januar. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring avgjøres av kommunestyret. Leder gis ikke møtegodtgjøring som medlem av utvalg, råd eller nemnder, unntatt hvis vedkommende er medlem i formannskapet. (Siste setning gjelder ikke hvis leder i tillegg er varaordfører)»

Saken legges med dette fram for fastsettelse av størrelse for frikjøp/godtgjøring for utvalgsledere.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS