Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 100/19 Anne Margrethe Kvam - søknad om fritak fra folkevalgte verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4025 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 113/19
Kommunestyre 28.10.2019 100/19

 

Rådmannens innstilling:  

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Margrethe Kvam om fritak fra vervet som 1. vara til kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
  2. Varamedlemmer rykker opp i uforandret rekkefølge

 
Vedlegg:
 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Anne Margrethe Kvam har i brev datert 11. oktober 2019 søkt om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet FRP grunnet helsemessige årsaker.

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Kommunelovens § 7-10, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»

Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak fra Anne Margrethe Kvam for resten av valgperioden imøtekommes.

Rådmannens tilrår videre at 2. vara for partiet FRP, Tore Landstad, rykker inn som fast medlem. Dette betyr at det er nødvendig med suppleringsvalg på FRPs varaliste til kommunestyret. Dette vil bli lagt fram som egen sak, jfr sak om fritak fra Bård Storhaug.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 09:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS