Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 101/19 Nytt valgoppgjør - supplering av FRPs varamannsliste i kommunestyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3351 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 115/19
Kommunestyre 28.10.2019 101/19

 

Rådmannens innstilling: 
Monika Johnsen og Tor Arne Øvrum rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på FRPs liste til kommunestyret 2019-2023.

Vedlegg: 
Kandidatkåring FRP kommunestyrevalget 2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Imøtekommes søknadene om fritak fra Bård Storhaug og Anne Margrethe Kvam vil FRPs varamannsliste til kommunestyret 2019-2023 reduseres med 2 og det vil da stå igjen 2. Ordfører finner det derfor nødvendig å foretak nytt valgoppgjør/suppleringsvalg i henhold til valglovens § 14-2 (2).

Valglovens § 14-2 (2) har følgende ordlyd:
«Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass blir ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.»

Ifølge valgprotokollen fra kommunestyrevalget 2019 er Monika Johnsen og Tor Arne Øvrum rangert etter siste vara på FRPs liste, Jan Arne Solvang. Ved nytt valgoppgjør rykker disse inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge til FRPs kommunestyregruppe.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 09:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS