Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.2019 - PS 107/19 Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4360 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.11.2019 122/19
Kommunestyre 25.11.2019 107/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.11.2019 - 122/2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker vedtas. 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker vedtas.

Vedlegg:  

  1. Reglement ungdomsrådet
  2. Reglement eldrerådet
  3. Reglement rådet for likestilling av funksjonshemmede
  4. Reglement for utvalg for utmarkssaker
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:

De fleste bestemmelser i ny kommunelov trådte i kraft fra konstituerende kommunestyremøte. I den forbindelse er det behov for å revidere reglement for utvalg for utmarkssaker slik at dette samsvarer med ny lov.

Kommunens plikt til å opprette råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er flyttet fra særlover til ny kommunelov, i tillegg til at det nå er en lovfestet plikt til å opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Målet er felles forankring og forenkling av regelverk. Vi har ikke hatt reglement for disse rådene tidligere, så her er det utarbeidet nye.

Nye reglement for rådene og revidert reglement for utvalg for utmarkssaker legges med dette fram for behandling.
 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2019 09:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS