Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 09.12.2019

fMøtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           09.12.2019
Tid:             16:45 - 
Til stede:    


Merk møtetidspunkt!

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 476 92 392 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. De som ikke skal ha middag, bes gi melding om det snarest.

Forslag til taletid på sak 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver som får 10/4 minutt.

Evt. forslag som vil bli fremmet bes også om å bli sendt elektronisk til line.ertsaas@verdal.kommune.no. Ønskes i tillegg at forslag skal deles ut må disse sendes til samme adresse innen kl. 15.00 møtedag.

Innstilling fra formannskapet i sakene 135/19, 136/19, 137/19 og innstilling fra utvalg for plan og samfunn i sak 121/19 vil bli utlagt i møtet.
 

Verdal, 28. november 2019

Pål Sverre Fikse
Ordfører (s) 

 

Klikk for å følge overføring fra kommunestyrets møte direkte på nettet     Følg kommunestyrets møte direkte på nett fra kl. 16:45


Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Kulturinsslag ved kulturskolen. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video. 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 117/19 Godkjenning av møteprotokoll  25.11.2019 Protokoll video
PS 118/19 Finansiering Vinne og Ness skole Saksframlegg Protokoll video
PS 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 120/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72 Saksframlegg Protokoll video
PS 121/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg Saksframlegg Protokoll video
PS 122/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 123/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 124/19 Orienteringer - Protokoll video
PS 125/19 Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - Stiklestad Nasjonale Kultursenter Saksframlegg Protokoll video
PS 126/19 Interpellasjon fra Tore Landstad (FRP) - statlig finansiering av omsorgstjenestene Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 09.12.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja   
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 117/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:
   
VEDTAK:
 

   
 

PS 118/19 Finansiering Vinne og Ness skole  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING: 
       
VEDTAK:    
 
 
  
 

PS 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
  
VEDTAK:   
   
 

       

PS 120/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
 
VEDTAK:  
  
 
    
        

PS 121/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:   
 
VEDTAK:  
 
  
 
      

PS 122/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
  
VEDTAK: 
  
 
 
         

PS 123/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
  
VEDTAK: 
 
   
    

PS 124/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING: 
 
 
  

 
PS 125/19 Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - Stiklestad Nasjonale Kultursenter   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
  
VEDTAK: 
 
   
  
 

PS 126/19 Interpellasjon fra Tore Landstad (FRP) - statlig finansiering av omsorgstjenestene   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
  
VEDTAK: 
 
   
  
  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 02.12.2019 15:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS