Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 09.12.2019 - PS 125/19 Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2019/4618 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 09.12.2019 125/19

 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Arvid Wold (MDG) har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«Bakgrunn for spørsmålet
Det vises til saken om SNK og Stiklestadspelet som har kommet brått og medført stor mediaoppmerksomhet og heftig debatt. SNKs virksomhet er kompleks og omfatter bl.a regional museumsdrift og -forvaltning, arrangøransvar for Spelet og olsokdagene, hotelldrift, daglig drift som sentralt møtested mm. Det har en foretaksform som AS, som synes å gi begrenset allment og politisk innsyn og innflytelse. Samtidig er det slik at SNK vil være en sentral aktør mht planlegging og gjennomføringen av 1000-årsmarkeringen i 2030. Oversikt over antall ansatte, deres funksjon, arbeidsinstruks og faktiske kompetanse synes vanskelig å framskaffe. Likeså full innsikt i økonomi som helhet, innen de ulike virksomhetsområder, økonomiske sløyfer og sammenhenger som f.eks hvordan Spelet belastes kostnader ved innlosjering av spelaktører på hotellet etc. På dette områder får man inntrykk av at det henvises til media når det gjelder innhenting og formidling av deler av faktagrunnlaget.

Nå er det tid og anledning å sikre rigging av SNK slik at selskapet er best mulig rustet til å ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av 1000-årsmarkeringen. Dette peker mot at det burde vært gjennomført en grundig forvaltnings- og økonomirevisjon av SNK i nær framtid, enten i regi av Kontrollkomiteen eller formannskap/kommunestyre direkte hvis det er mulig og hensiktsmessig.

Spørsmål 1.
Har ordføreren og Verdal kommune med 50 % eierandel i dag tilstrekkelig innsikt i SNKs kompetanse og funksjonering som sentral aktør henimot 1000 - årsmarkeringen ?

Spørsmål 2.
Hvis ikke, vil Verdal kommune ved ordføreren få utarbeidet et egnet mandat som grunnlag for en grundig forvaltnings- og økonomirevisjon av SNK, å få den gjennomført og komme tilbake til formannskap/kommunestyre med resultatet ?

Spørsmål 3.
Hvordan vurderer ordføreren i så fall muligheten for å gå i tospann med Fylkeskommunen ved en slik gjennomgang.»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.01.2020 10:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS