Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 09.12.2019 - PS 126/19 Interpellasjon fra Tore Landstad (FRP) - statlig finansiering av omsorgstjenestene

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2019/4724- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 09.12.2019 126/19Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tore Landstad (FRP)
har fremmet slik interpellasjon til ordfører:
«Deltakelse i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Fremskrittspartiet er opptatt av at eldre og personer med behov for pleie skal få best mulige omsorgstjenester i Verdal kommune. I årene som kommer vil det bli flere personer som får behov for pleie og hjelp i kommunen. Verdal FrP mener derfor man må prøve ut nye løsninger i kommunen, som kan bidra til å utvikle omsorgstjenestene, og som sikrer at eldre og personer med behov for pleie får gode og trygge tjenester.

Fremskrittspartiet ønsker derfor at Verdal kommune skal delta i regjeringens forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. I dette forsøket er det staten som finansierer omsorgstjenestene i kommunene, og midlene øremerkes. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og startet opp i 2016. seks kommuner har så langt deltatt i forsøket. Disse kommunene melder om gode erfaringer, og trekker blant annet frem økt brukermedvirkning, at ansatte har fått økt sin kompetanse og forstår brukernes behov bedre, og bedre samarbeid innad i kommunen. Kommunene mener de også gjennom forsøket kan gi brukerne bedre og hyppigere vedtak om tjenester.

Forsøket styrker ikke bare omsorgstjenestene faglig i kommunene som deltar. Gjennom dette forsøket vil kommunene også få et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av netto driftsutgifter på omsorgsområdet (begrenset oppad til 28 mill. kroner per år). Disse midlene skal benyttes til å styrke omsorgstjenestene. Dette vil gi bedre tjenester til brukerne i kommunen. Og på denne måten vil forsøket også gi Verdal kommune en økt mulighet til å prioritere omsorgstjenestene.

Verdal FrP vil med bakgrunn i dette foreslå at følgende vedtak fattes:

  1. Verdal kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene innen søknadsfristen 1.februar 2020.»

Ordfører vil besvare interpellasjon i møtet..

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 15:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS