Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.2020 - PS 84/20 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP): Lokal næringspakke del 1 av 3: Inkluderende arbeidsliv

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2020/1163 - /G03

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 31.08.2020 84/20

 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Arild K. Pedersen (AP) har fremmet slik interpellasjon:
«Lokal næringspakke del 1 av 3: Inkluderende arbeidsliv
Det vises til pkt. 19 i reglementet for kommunestyret.

Med bakgrunn i dette fremmes følgende interpellasjon til ordføreren til kommunestyrets augustmøte:
Koronapandemien har også rammet næringsliv og arbeidsplasser i Verdal. I Verdal, hvor 3 av 4 jobber i privat næring, kjenner vi det ekstra godt på kroppen. NAV Verdal gikk fra å jobbe med totalt 950 brukere i mars, til ha 1920 rundt påske. I dag er tallet 1250.

Verdal kommune har tradisjoner for å føre en aktiv og offensiv næringspolitikk. Det har lenge vært en utbredt faglig oppfatning at det i gode tider bør spares - og at det i krevende tider er investeringer som skaper økonomisk vekst. Det er tid for handling. Samtidig må vi handle innenfor de økonomiske rammer vi faktisk har. Koronaenes konsekvenser gjør at det nå er tid for å snu på de steiner vi kan for å utnytte handlingsrommet vi har til det ytterste. Verdal Arbeiderparti ønsker at kommunen styrker sin innsats for å beholde og forbedre arbeidsmarkedet vi har. Vi stiller derfor forslag om en lokal næringspakke.

Også i vårt lokalsamfunn faller mange utenfor arbeidslivet, og slik på mange måter utenfor også andre deler av samfunnet. Dessverre er en stor del av disse ungdommer. Arbeid er for de aller fleste grunnlaget for inntekt, bolig, og sosialt nettverk. Vi vet at det største klasseskillet i Norge er mellom de i jobb – og de utenfor jobb.

I senere tid er det fremkommet at Norge har en betydelig økning i unge uføre. I tillegg faller 1 av 3 ut av videregående skole, på landsbasis. I Verdal er heldigvis situasjonen på dette området bedre. Vi har likevel ingen ungdommer å miste. Mangel på arbeid og inntekt fører også for mange med seg utfordringer i eksempelvis psykisk helse. Fra et sosialdemokratisk perspektiv er dette et samfunnsproblem – og ikke minst er det et problem for hvert enkelt medmenneske det gjelder. Mye av dette er sentralt styrt, men også kommunen har handlingsrom. Vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med.

Det oppfordres til stadighet til samfunnsdugnad blant bedriftene som kan stille med arbeidsplasser, lærlingeplasser og tilrettelegging. Verdal Kommune er Verdals største arbeidsgiver, og bør ta mål av seg til å være en foregangsaktør på flere områder enn i dag. Vi skal gå foran som et godt eksempel.

Fra koronapandemiens «start» i vinter har vi ikke registrert ett eneste synlig initiativ fra det lokale politiske lederskapet, bortsett fra å benytte seg av avtalen Verdal kommune allerede har med Proneo AS. Fra Arbeiderpartiets side savner vi fortsatt et sterkere politisk initiativ knyttet til arbeids- og næringslivet i Verdal kommune, og ser derfor et behov for å ta initiativ til politisk handling.

På bakgrunn av dette ønsker undertegnede å stille ordføreren følgende spørsmål:

  1. Mener ordføreren at den politiske handlekraften i Verdal kommune har vært stor nok under koronapandemien?
  2. Hvilke initiativ er tatt av politisk lederskap i denne perioden?
  3. Hva har ordføreren planlagt av initiativ framover?»
     

Ordfører vil besvare interpellasjon i møtet. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2020 15:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS