Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.10.2019 - PS 3/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - oppnevning av medlemmer til Oppgaveutvalg

Saksbehandler : Tone Elisabeth Berg

Arkivref : 2018/8838 - /L02

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 23.10.2019 4/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Under forutsetning av at kommunestyret vedtar tilrådning i sak «Nærmiljøtiltak i Verdal – igangsetting», oppnevner utvalg for mennesker og livskvalitet følgende medlemmer til oppgaveutvalget i henholdsvis:

  • Helgådal: (navn på to medlemmer fra utvalg for Mennesker og livskvalitet.)
  • Ness: (navn på to medlemmer fra utvalg for Mennesker og livskvalitet.)
  • Leksdal: (navn på to medlemmer fra utvalg for Mennesker og livskvalitet)
     

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Innbyggerinvolvering har vært et gjennomgående tema i behandlingen av nærmiljømidlene. Det går fram at Verdal ønsker å være en kommune som legger til rette for samskaping der det dreier seg om å arbeide med innbyggerne. I samskapingsprosesser vil innbyggerne være rådgivende, og kan i ytterste konsekvens få delegert makt fra kommunestyret.

I mai vedtok kommunestyret at nærmiljømidlene skulle inngå i en samskapingsprosess med oppgaveutvalg som arbeidsform (sak 038/19). Et av målene med oppgaveutvalg er å styrke samarbeidet mellom politikere og innbyggere.

Verdal kommune har hentet inspirasjon til medvirkningsprosessen oppgaveutvalg blant annet fra Danmark. Kommunestyret har vedtatt at hvert oppgaveutvalg skal bestå av to folkevalgte (fra utvalg for mennesker og livskvalitet) samt tre representanter fra lokalsamfunnet.

I Verdal er det grendene Helgådal, Ness og Leksdal som har blitt tildelt midlene for nærmiljøtiltak. I tillegg til to folkevalgte, vil derfor hvert av oppgaveutvalgene bestå av tre innbyggere fra bygdesamfunnene. Erfaringene med arbeidsformen tilsier at politikerne som oppnevnes bør ha særlig interesse for temaet oppgaveutvalget skal arbeide med (i dette tilfellet bolyst i de tre bygdene), mens partipolitisk tilhørighet skal være underordnet.

Det legges fram en egen sak om igangsetting og gjennomføring av oppgaveutvalgene, som skal gå til kommunestyret for endelig behandling og for å spare tid går denne saken parallelt.

Oppnevningssaken sluttbehandles imidlertid i utvalg for mennesker og livskvalitet som i kommunestyrevedtaket fra i vår (sak 038/19), fikk fullmakt til å oppnevne politikerne som skal inn i oppgaveutvalgene.

Rådmannen legger med dette fram saken til behandling og ber utvalg for mennesker og livskvalitet om å oppnevne to folkevalgte representanter til hvert av oppgaveutvalgene. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.10.2019 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS