Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.10.2019 - PS 5/19 Vedtak tilskuddssats til private barnehager 2020

Saksbehandler : Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2019/4052 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 23.10.2019 5/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2020 settes til:

 • Barn 0-2 år - 214 479
 • Barn 3-6 år - 101 593
   

Vedlegg: 
Beregning av tilskuddssats til private barnehager 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Imgen. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober før tilskuddsåret. Dette er hjemlet i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §9.

Her følger informasjon om tilskudd og beregning av satser for 2020:
Tilskuddsgrunnlag –kommunens to år gamle regnskap. Dette innebærer at det for tilskuddsåret 2020 skal kommuneregnskapet for 2018 brukes i tilskuddsberegningen.

Vedlagt saken viser en oversikt over beregning av satser for tilskudd til ordinære private barnehager i Verdal kommune som er beregnet ut fra forskrift om tilskudd til private barnehager.
En har benyttet KS/PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sin veileder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Forhold som fortsatt er uavklart:

 • - Makspris for barnehageplass.
 • - Foreldrebetaling.
   

Kommunen fastsetter en tilskuddssats for småbarnsplass og en for storbarnsplass.
Med småbarnsplass menes barnehageplass for barn under 3 år, og for storbarnsplass for barn over 3 år. Barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret regnes som barn under 3 år fram til 01.august.

Satser i 2019:

 • Barn 0-2 år - 194 809
 • Barn 3-6 år - 91 581
   

Forslag til satser for ordinære private barnehager 2020

 • Barn 0-2 år - 214 479
 • Barn 3-6 år - 101 593
   

Kapitaltilskudd til ordinære barnehager
Kommunen skal gi kapitaltilskudd til ordinære private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskudd skal beregnes etter satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Vurdering: 
Forslaget er basert på regjeringens forslag til maksimal sats for foreldrebetaling og deflator.
Rådmannen får fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.10.2019 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS