Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.11.2019 - PS 12/19

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2019/4579 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 20.11.2019 12/19

 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Imgen. 
 
Saksopplysninger: 
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen" (utdrag).

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet,dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal"(utdrag).

Oppnevninga gjelder en kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved følgende skoler/oppvekstsenter i kommunen for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage)
 2. Leksdal skole
 3. Stiklestad skole
 4. Verdalsøra barneskole
 5. Verdalsøra ungdomsskole
 6. Vinne skole og Ness skole
 7. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage)
 8. Ørmelen skole
 9. Helgådal Montessori SA
   

Kommunestyret har i sak 93/03 delegert til Driftskomitèen, nå Utvalg Mennesker og Livskvalitet, å oppnevne de kommunale representantene i samarbeidsutvalget ved grunnskolene. Disse representantene vil også inngå i skolemiljøutvalgene ved de samme grunnskolene.
Komité for Mennesker og Livskvalitet oppnevnte i møte 18.11.2015 følgende kommunale representanter i samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene (SU og SMU) ved skolene/oppvekstsenter for perioden 2015– 2019:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage) Birgitte S. Dillan, SP
 2. Leksdal skole Siri-Gunn Vinne, SP
 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage) Bjørn Hojem, V
 4. Stiklestad skole Kim Tommy Nessemo, SP
 5. Verdalsøra barneskole Marit Voll, SP
 6. Verdalsøra ungdomsskole Dagny Okkenhaug, Krf
 7. Vinne skole Berit Nessø, Ap
 8. Volden skole Terje Rennemo, Ap
 9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage) Inger Åse Evenmo, Ap
 10. Ørmelen skole Tor Ove Nesset, H
   

I tillegg ble det i sak PS 17/19 gjort følgende oppnevning til Helgådal Montessori SA:

Verdal kommune oppnevner Trude Holm som politisk representant til styret i Helgådal Montessori SA.

­Saken legges fram for Utvalg Mennesker og Livskvalitet, uten tilråding fra rådmannen.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2019 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS