Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.12.2019 - PS 18/19 Varmebassengtilbud

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2019/1665 - /G00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 04.12.2019 18/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg mennesker og livskvalitet tar rådmannens statusoppdatering og det pågående utredningsarbeidet om framtidig tjenestetilbud på land og i vann for mennesker med kroniske lidelser til etterretning.
 
Vedlegg:  
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Utvalg for mennesker og livskvalitet fattet følgende vedtak i møte 20.11.19:
«Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling vedrørende status og veien videre for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere.»

Utvalget er orientert om saken i Utvalg for mennesker og livskvalitet av avdelingsleder Lene Antonsen 23.10.19, og har fått oversendt rapport vedrørende varmebasseng i referatet fra dette møtet.

Status i saken per 26.11.19

 • Verdal kommune samarbeider med Inderøy kommune om å etablere et korttidstilbud om varmebasseng på Steinkjer i samarbeid med fysioterapeut Terje Hatling. Verdal kommune har i mange år hatt en avtale med Inderøy kommune om faglig og økonomisk samarbeid for å gi innbyggerne i Inderøy et tilbud om varmebasseng. I samarbeid med Inderøy har Verdal kommune inngått avtale med Sanitetsforeningen i Steinkjer om leie varmebassengtimer lokalisert på Egge helsetun. Avtalen omfatter et tilbud på tre timer per uke, og ble inngått i september-19. Tilbudet er ikke benyttet. I november ble vi meddelt at bassenget er stengt på grunn av reparasjoner. Det undersøkes om leie av varmebassengtimer i Dampsaga Bad. Dette er per dato ikke avklart.
   
 • I samarbeid med Levanger kommune avventer kommunene Verdal og Inderøy utredningen av nytt varmebassengtilbud i Trønderhallen. Utredningen skal være ferdig i februar/mars 2020, og legges fram til politisk behandling i løpet av våren 2020. Dette samarbeidet handler om muligheten for et videre samarbeid om et langsiktig varmebassengtilbud.
   
 • I samarbeidet med kommunene Levanger og Inderøy opprettes det i disse dager et faglig samarbeid hvor målet er å utrede hva som er et forsvarlig tjenestetilbud for mennesker med kroniske lidelser på land og i vann.
   
 • Økonomiske beregninger og vurderinger av hva et tjenestetilbud til mennesker med kroniske lidelser framover vil koste, utredes når konklusjonene fra det faglige samarbeidet og utredningen av varmebassengtilbudet i Levanger foreligger.
   

Vurdering:
Rådmannen vurderer det pågående utredningsarbeidet om framtidig tjenestetilbud for mennesker med kroniske lidelser som nødvendig for å ha et faglig og økonomisk beslutningsgrunnlag. Når dette er sluttført vil rådmannen legge fram sak for politisk behandling og beslutningene.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.12.2019 14:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS