Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.12.2019 - PS 20/19 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2020

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2018/10038 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 04.12.2019 20/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg: 

 1. 2020 Prioritering av spillemidler for Verdal kommune
 2. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2014-2018
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Imgen. 
 
Saksopplysninger: 
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.
Rådmannen er i gang med revidering av eksisterende temaplan, det har vært stor aktivitet og utvikling i forbindelse med etablering og renovering av idretts- og aktivitetsanlegg i Verdal de siste 7-8 årene. Revidert plan vil stake ut en framtidsretta kurs for anleggsutviklingen i Verdal og prioritet i forhold til reelle anleggsbehov bør prioriteres frem. I tillegg bør ny plan sikre god kvalitet på eksisterende anlegg.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
   
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
   

Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut pga. at de har fått tilsagn om spillemidler:

Ordinære anlegg:
Verdal kommune. Sentralidrettsanlegget, kunstgress hovedbanen.
Verdal kommune. Skateparken.
Vuku IL. Vuku stadion 9èr kunstgressbane.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Belysning standplass og strafferunde.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Langrenn stadion, start og målområde.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Belysning langrenn stadion.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Langrenn sprint asfalt.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Langrenn asfalt.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Belysning langrenn asfalt.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Snø produksjon løyper.
Stiklestad IL. Blommen skisenter - Snø produksjon arena.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Rehabilitering eldre løyper.
Stiklestad IL. Blommen skisenter – Lys eldre løyper.

Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune. Vinne aktivitetspark – Tennisbane.
Verdal kommune. Vinne aktivitetspark - Aktivitetsløype.
Verdal kommune. Vinne aktivitetspark – Trimtrapp.

Totalt i 2019 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 11,2 mill.kr i spillemidler. Dette var noe høyere enn forventet ut fra signalene fra fylkeskommunen etter tildelingen i 2018. Med dagens eksisterende praksis og prioriteringer for spillemidlene kan det se ut som at lag foreninger og Verdal kommune i 2020 kan bli tildelt ca. 5- 8 mill.kr. På de fire siste år har vi blitt tildelt ca. 50-55 mill.kr i spillemidler, noe som er veldig høyt for en kommune på størrelse med Verdal.

Nye søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg:
Vinne IL. Vinne stadion – Rehabilitering av 11èr gressbane.
Vinne IL. Vinne stadion – Etablering av 9èr kunstgressbane.
Vinne IL. Vinne stadion – Etablering av idrettsbygg med møterom, klubblokale og garderober
Vinne IL. Vinne stadion – Etablering av idrettsbygg for lager av idrettsmateriell.
Vinne IL. Vinne stadion – Etablering av idrettsbygg for lager av vedlikehold- og driftsmateriell.
Verdal omegn ride klubb. Sandslia – Etablere utendørs ridebane.
Verdal idrettsråd. Kjentmannsmerket – Rehabilitering og utvidelse med 10 nye poster.

Nærmiljøanlegg:
Det er ikke nye søknader for 2020.
 
Vurdering: 
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS