Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 12.02.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        12.02.2020
Tid:          09:00 - 12:50
Til stede:  9 representanter


Før ordinær saksbehandling: 

 • Orientering om barnevernet v/leder Bente Nestvold og kontaktperson Siv Mette Lindsetmo
 • Kommuneplanens samfunnsdel.  
  FNs 17 bærekraftsmål med tilhørende delmål var utsendt på forhånd. Disse var grunnlaget for en prosess i utvalgsmøtet der det var lagt opp til en diskusjon rundt følgende spørsmål:
  Hva betyr FNs bærekraftsmål i et Verdalsperspektiv?
  Er det noen av de 17 bærekraftsmålene som er særlig relevante for Verdal?

Ved godkjenning av innkalling og sakliste foreslo AP v/Tor-Martin Nordtømme at det i møtet ble tatt opp egen sak Korpssituasjonen i Verdal. Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget. 

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/20 Godkjenning av møteprotokoll 15.01.2020  Protokoll
PS 06/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 07/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger Saksframlegg Protokoll
PS 08/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018  Saksframlegg Protokoll
PS 09/20 Andre saker - Protokoll
PS 10/20 Korpssituasjonen i Verdal - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 12.02.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Nei Vara: Mats Andre Rekve Bjugan 
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Nei Vara: Edel Marie Tokstad Einarsen 
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Nei Vara: Camilla Hallan 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 005/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 15.januar 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 15.januar 2020 godkjennes.
                                
    
 

PS 006/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
         
       
  

PS 007/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Reviderte retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).


 
  

PS 008/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
2. Understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole og foreldre/foresatte.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Atle Vikan til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2018 tas til orientering
 2. Understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole og foreldre/foresatte.


 
  

PS 009/20Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
Orienteringer fra rådmannen:

 • Skolebibliotekene. 4-årig prosjektperiode for å etablere en ny og bedre skolebibliotekkultur.
 • Folkehelseprogrammet.
 • Fritidskortet.    

 


PS 010/20 Korpssituasjonen i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 12.02.2020

BEHANDLING: 
AP v/Tor Martin Nordtømme fremmet følgende forslag til vedtak:
Korpssituasjonen i Verdal
Utvalg mennesker og livskvalitet ber administrasjonen utrede situasjonen og status rundt skolekorpsene i Verdal.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Korpssituasjonen i Verdal
Utvalg mennesker og livskvalitet ber administrasjonen utrede situasjonen og status rundt skolekorpsene i Verdal

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 16.02.2021 09:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS