Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 16.09.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.09.2020
Tid:          09:00 - 11:00
Til stede:  8 representanter


Før ordinær saksbehandling ble det orientert om:

 

 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 38/20 Godkjenning av møteprotokoll 19.08.2020 Protokoll
PS 39/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 40/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter
Saksframlegg Protokoll
PS 41/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper
Saksframlegg Protokoll
PS 42/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 16.09.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Camilla Hallan AP Medlem Nei Ingen vara
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Nestledert Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 038/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 19. august 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 19. august 2020 godkjennes.
 

 

PS 039/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 16.09.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
   
  
 

PS 040/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 16.09.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal vedtar at følgende prinsipper skal ligge til grunn:

  • når fratredende fysioterapeut er tilsluttet en gruppepraksis skal hjemmelen lyses ut,
  • når fratredende fysioterapeut er tilsluttet en solopraksis, skal hjemmelen inndras,
  • når fratredende fysioterapeut ønsker nedtrappingsplan, skal den ledige stillingsprosenten lyses ut

 

 

PS 041/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 16.09.2020

BEHANDLING: 
AP v/Tor Martin Nordtømme fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1:

  1. Verdal kommune skal samarbeide med aktuelle kommuner om å realisere interkommunale idrettsanlegg.

 
Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling til pkt. 1 og forslaget fra AP v/Tor Martin Nordtømme. AP v/Tor Martin Nordtømme sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling pkt. 2-4. Enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 

  1. Verdal kommune skal samarbeide med aktuelle kommuner om å realisere interkommunale idrettsanlegg.
  2. Aktuelle interkommunale idrettsanlegg skal vurderes i de aktuelle idrettsrådene og kommunene før de tas inn i anleggsplan.
  3. Anlegg som defineres som interkommunale idrettsanlegg innarbeides i gjeldende økonomiplan.
  4. Det skal tilstrebes god balanse i fordeling av antall og type interkommunale idrettsanlegg i samarbeidende kommuner.

 

 

PS 042/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 16.09.2020

BEHANDLING: 
Repr. Hilde Daleng ønsker at utvalget får ei orientering om analysegrunnlag for økonomiplan – kostra m.m. i neste møte
Utvalget sluttet seg til dette.

Lederen informerte om:

  • Uteområdet ved Vuku oppvekstsenter.
  • Folkevalgtopplæring for SU-repr. i skoler og barnehager.

 

Rådmannen orienterte om bruken av midlene til uteområdet ved Vuku oppvekstsenter.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS