Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 09.12.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        09.121.2020
Tid:          09:00 - 13:00
Til stede:  9 representanter

 

Kl 0900 – 1130 var det:

Workshop «Ung på Verdal'n».
Innledere:
SLT-koordinator/rådgiver Siri Kristin Strand
Politiet v/Toril Strand Susegg
Ungdomskontakten v/Øivind Bragstad
Panzer v/Eir Jacobsen
Rustjenesten v/Vibeke Veie-Rosvoll
Ungdomsrådet v/Siri Andrea Akselvoll
Leder miljøteam, Silje Johanne Nordbach (via teams)

 

Sakliste som PDF  -  Innkalling med sakspapirer og vedlegg samlet PDF  -  protokoll som PDF

Se alle sakspapirer til dette møtet i kommunens modul for direkte innsyn

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 55/20 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.2020 Protokoll
PS 56/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 57/20 Skolenavn i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll
PS 58/20 Fastsettelse av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2021
Saksframlegg Protokoll
PS 59/20 Orienteringer
- Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 09.12.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Camilla Hallan AP Medlem Ja
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Edel Marie Tokstad Einarsen 
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Nei Vara: Mats Andre Rekve Bjugan 
Tor Martin Nordtømme AP Nestledert Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Nei Vara: Grete Borgen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 055/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 09.12.2020

BEHANDLING:  
Lederen f
remmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 25. november 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:  
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 25. november 2020 godkjennes.

 

 

PS 056/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 09.12.2020

BEHANDLING: 
Mats Andre Bjugan fremmet følgende forslag:
Om mulig ønskes også referater fra SU-møtene ved Verdal videregående skole.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
Om mulig ønskes også referater fra SU-møtene ved Verdal videregående skole.
   
  
 

PS 057/20 Skolenavn i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 09.12.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Hilde Daleng, SP).

INNSTILLING: 

 1. Skolene i Verdal skal som hovedprinsipp bære navn som tilsier hvor de geografisk har sin beliggenhet, og skolene skal ha følgende offisielle navn:
  Garnes skole, Leksdal skole, Ness skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku barne- og ungdomsskole og Ørmelen skole.

 2. Fra 1/8-2021 endres «Ness skole» til «Vinne skole»

 3. Fra den dato ny skole på Stiklestad skole står ferdig, og Leksdal og Stiklestad skole slås sammen er den nye skolens offisielle navn «Stiklestad skole».

 4. Lokal forskrift skoleområder følges opp tilsvarene.

 

 

 

PS 058/20 Fastsettelse av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2021
  
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 09.12.2020

BEHANDLING:  
Notat datert 7.12.20 fra barnehagefaglig rådgiver, Anne Haugskott-Bjugan, var sendt medlemmene på epost 8.12.20.

SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2021 settes til:

 • Barn 0-2 år: 228 244
 • Barn 3-6 år: 108 736

 

Det ble først votert over kommunedirektørens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Einar Olav Larsen. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2021 vedtas.

Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2021 settes til:

 • Barn 0-2 år: 228 244
 • Barn 3-6 år: 108 736

 

 

PS 059/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 09.12.2020

BEHANDLING:
Kommunedirektøren orienterte om:

 • Vold og trusler i skoler. Har rapportert i kontrollutvalget. Kommer sak i utvalg MLpå nyåret.

 

Repr. Tor Martin Nordtømme.
Lokalhistorisk arkiv. Revidering av retningslinjer.
02.12.2020, ble det avholdt et møte i Utvalg for lokalhistorisk arkiv. I møtet ble det avdekket at formålsparagrafene og retningslinjene ikke er blitt endret siden 1977, og at det er et behov for å revidere retningslinjene og formålsdefinisjonen for lokalhistorisk arkiv. På bakgrunn av dette, ønsker Utvalg mennesker og livskvalitet at administrasjonen utreder følgende:

 • Hvem har hovedansvaret for lokalhistorisk arkiv mht. Evnt. Brann eller fuktskader?
 • Hvorfor har ikke lokalhistorisk arkiv en egen budsjettpost?

 

Utvalget ønsker en revidering av retningslinjer/formålsdefinisjon for lokalhistorisk arkiv.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 03.05.2021 07:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS