Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

11.03.2020 (20) - AVLYST

AVLYST GRUNNET SMITTEFARE / SMITTEFRYKT

EKSTRA MØTE

Møtested : Møterom 1045, Levanger rådhus
Dato : 11.03.2020
Tid : 10:00 - 12:00
Til stede :

 

Saken om ny framtidig E6 fra Åsen til Mære har skapt stort folkelig og politisk engasjement i begge kommunene. Saken berører mange enkelt-grunneiere og reiser mange prinsipielle og vanskelige interesseavveininger. Innen rimelig kort tid vil politikerne i begge kommunen få saken til sluttbehandling og må ta stilling til trasevalg og kryssplassering til framtidig E6 i sin kommune.

Utfordringsbildet kan være forskjellige i Verdal og Levanger, men det er også mange felles problemstillinger. I og med at vegen skal krysse kommunegrensen vil det være naturlig å diskutere hvordan dette løses på best mulig måte for begge kommuner. Hvis ikke de kommunale behandlingene gir et sammenfallende resultat over kommunegrensen havner vi raskt over på statlig plan.

Etter initiativ fra begge kommuners ledere av politisk planutvalg ønsker vi å samle medlemmene av utvalg for Plan og samfunn i Verdal og Plan og utviklingsutvalget i Levanger i et felles møte for å informere om hvor saken står i hver kommune, og hvilke konkrete problemstillinger som diskuteres hos naboen. Det vil bli 3 korte innledninger og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Agendaen på møtet blir:

  1. Status fra Statens vegvesen v/Joar Nordtug
  2. Status og aktuelle problemstillinger i Levanger v/Per Anders Røstad
  3. Status og aktuelle problemstillinger i Verdal v/Petter Voll
  4. Spørsmål og diskusjon.

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
 
 
Verdal, 2. mars 2020

Anne Grete Valbekmo/sign./
leder

 

Innkalling som pdf

Publisert: 02.03.2020 14:35 Sist endret: 31.03.2020 13:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS