Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i utvalg for plan og samfunn 15.04.2020

Møtested : Fjernmøte Teams
Dato : 15.04.2020
Tid : 12:00 - 14:45
Til stede :

 

Felles politisk dialogmøte om ny E6.

Video-opptak første del av møtet.

Video-opptak andre del av møtet.
 

Innkalling som pdf   Protokoll som pdf

 

Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 020/20 Informasjon om status E6-utbygginga - Verdal kommune og Levanger kommune - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 15.04.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

 

PS 20/20 Informasjon om status E6-utbygginga - Verdal kommune og Levanger kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Utvalg for plan og samfunn - 15.04.2020 - 20/2020

BEHANDLING:
Saken om ny framtidig E6 fra Åsen til Mære har skapt stort folkelig og politisk engasjement i begge kommunene. Saken berører mange enkelt-grunneiere og reiser mange prinsipielle og vanskelige interesseavveininger. Innen rimelig kort tid vil politikerne i begge kommunen få saken til sluttbehandling og må ta stilling til trasevalg og kryssplassering til framtidig E6 i sin kommune.

Utfordringsbildet kan være forskjellige i Verdal og Levanger, men det er også mange felles problemstillinger. I og med at vegen skal krysse kommunegrensen vil det være naturlig å diskutere hvordan dette løses på best mulig måte for begge kommuner. Hvis ikke de kommunale behandlingene gir et sammenfallende resultat over kommunegrensen havner vi raskt over på statlig plan.

Etter initiativ fra begge kommuners ledere av politisk planutvalg var det ønskelig å samle medlemmene av utvalg for Plan og samfunn i Verdal og Plan og utviklingsutvalget i Levanger i et felles møte for å informere om hvor saken står i hver kommune, og hvilke konkrete problemstillinger som diskuteres hos naboen. Det var 3 korte innledninger og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Presentasjoner:

  1. Status fra Statens vegvesen v/Joar Nordtug
  2. Status og aktuelle problemstillinger i Levanger v/Per Anders Røstad
  3. Status og aktuelle problemstillinger i Verdal v/Petter Voll
     

 

Publisert: 02.03.2020 14:35 Sist endret: 16.04.2020 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS