Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - 8/19 Referater

 1. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/18/1428 Gamle Kongeveg - Brygga 2 - Stiklestad Eiendom AS
   
 2. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/4130/120 - Bane NOR SF
   
 3. Godkjent søknad om tillatelse til bruksendring - 5038/107/31 Mogrenda 9 - Tove Lill Eilertsen
   
 4. Godkjent - Søknad om riving av brannskadet bygningsmasse - 5038/183/44 Helgådalsvegen 749 - Paul Kristian Kristensen
   
 5. STOPPORDRE jf. pbl. § 32-4 - 5038/6/235 Trones småbåthavn
   
 6. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av hytte - 5038/234/1/346 Innsvatnet 346 7660 Vuku - Terje Augdal
   
 7. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/198/2/23 Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen
   
 8. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/19/117 Lektor Musums gate 3 - Tom Are Hoseth
   
 9. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 5038/234/1/260 Søndre Finnvola 89 - Karin og Arne Lenvik
   
 10. Godkjent - Deling av eiendom 5038/127/9 Hagsve - Nina Vollan og Truls Tangstad - 3 boligtomter
   
 11. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra 5038/130/17 Gudding øvre til 5038/130/34 Guddingsbakkan 17 - Grete og Anders Gudding Wæren
   
 12. Tillatelse til oppretting av ny grunneiendom - 5038/242/2 - Åse Stene Brenne og Egil Brenne - fradeling av skogsteig
   
 13. Godkjent endring av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn i Moeparken
   
 14. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/130/17 Gudding øvre - Grete Gudding Wæren
   
 15. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/242/2 Steine østre - Åse Stene Brenne og Egil Brenne - Tilleggsareal landbruksformål
   
 16. Godkjent søknad om ombygging og utvidelse av Verdal brannstasjon - 5038/21/68 Kvislavegen 1 - Verdal kommune
   
 17. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende redskapslager - 5038/40/1 Vester-Volhaugvegen 1 - Hans Olav Minsås
   
 18. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/18/1031 Sørgjerdet II - NTE Nett AS - Tilleggsareal til 18/1355
   
 19. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/162 Hegrevegen 5 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 20. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/19/210 Møllegata 21 - 23 - Sebo Boliger AS
   
 21. Godkjent - Endring av takvinkel - 5038/178/6 Helgådalsvegen 445
   
 22. Godkjent Søknad endret til ettrinn søknad - vei, vann og avløpsanlegg- Industrivegen - Verdal kommune
   
 23. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter, personlig ansvarsrett som selvbygger - 5038/6/339 Nordskagvegen 2B
   
 24. Godkjent - Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/18/1428 og 5038/18/12 - Stiklestad Eiendom AS
   
 25. Godkjent - Søknad om etablering av veg og parkeringsplass - 5038/234/1 Storholmen - QPS AS
   
 26. Innvilget - konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/72/3 Nyheim - Olve Natvig Ystad
   
 27. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/127/9 Hagsve - Nina Vollan og Truls Tangstad - Endring av vedtak
   
 28. Godkjent - Deling av 5038/141/50 Moanvegen 7 - Tilleggsareal til 5038/141/18 Sethaugjen - Boligformål
   
 29. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av anlegg for utskiping av kalkprodukter - 5038/18/541 Hamnevegen - Kalkkaia AS
   
 30. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/6/1 Trones - Aage Rostad
   
 31. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/79/1 Fikse nordre - Morten og Randi Hallem - Tilleggsareal til boligtomt
   
 32. Godkjent - Deling av grunneiendom 5038/20/19 - Christian Green - Tilleggsareal til 5038/20/34
   
 33. Godkjent - Søknad om oppføring av anneks/utebod - 5038/230/21/56 Kvilbekken 56 - Kjetil Woll
   
 34. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/30/4 Leirådalsvegen 67 - Tonje Skjevik
   
 35. Godkjent - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/141/1 Vukusletta 19 - Per Arne Karlgård
   
 36. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av gjerde i tomtegrensene - 5038/16/1016 Havfruvegen 3 - TINE Meieriet Verdal
   
 37. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/16/36 Hagevold - Din Bolig Eiendomsutvikling AS - 3 boligtomter
   
 38. Godkjent - Søknad om reseksjonering - 5038/20/18 Hanskemakargata 2 - Jøbe Eiendom AS
   
 39. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5038/30/4 Leirådalsvegen 67 - Leif Skjevik
   
 40. Godkjent - Søknad om rammetillatelse 5038/18/934 Gamle Ferjevei 9 - Trønderplan AS
   

    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.11.2019 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS