Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - PS 10/19 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg perioden 2019-2023

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019 10/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og samfunn oppnevner følgende medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023:

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:
 
Vedlegg: 
Mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vedtatt i komité plan og samfunn 20.03.2018, sak 25/18
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere):
Temaplan trafikksikkerhet 2017-2020, vedtatt av kommunestyret 26.09.16, sak 77/16.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 26.09.16, sak 77/16, vedtatt temaplan trafikksikkerhet 2017-2020. Planen skal legges til grunn for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet. For å samordne arbeidet er det oppnevnt et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Vedrørende KTUs arbeidsoppgaver vises det til vedlagte mandat for utvalget.

Politiske representanter til KTU velges blant medlemmer i utvalg for plan og samfunn (eventuelt kommunestyret) og skal i henhold til mandatet besette følgende funksjoner:
Leder, nestleder, medlem og ett varamedlem.

I tillegg til medlemmene fra utvalg for plan og samfunn stiller lensmannen og kommunens foreldreutvalg med en representant hver. Rådmannen stiller med representanter fra relevante fagområder i administrasjonen og har ansvaret for sekretærfunksjonen. For tiden har teknisk drift ansvar for sekretærfunksjonen.

Det bes derfor om at det oppnevnes nye medlemmer til KTU for perioden 2019-2023.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.11.2019 07:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS