Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - PS 11/19 Forslag til nye gatenavn i Verdal

Saksbehandler : Ola Anders Skrove

Arkivref : 2019/2031 - /5038/16/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019 11/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Matrikkellovens kapitel 4 § 21 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gate-/vegnavn:

  • Tord Folesons gate flyttes ihht vedtatt reguleringsplan.
  • Ny stikkveg døpes Grims gate.
  • Ny veg døpes Kausmobakken
  • Sementvarevegen
  • Kvellovatnet 

Vedlegg:
Diverse kart
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Matrikkelforskriftens kapitel 12 om offisiell adresse sier at kommunen skal tildele alle gater, veger og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Kommunen skal tildele veg-adresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller publikumsrettet virksomhet.

Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse:
Kommunen fastsett adresse. Før kommunen gjer endelig vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

Gatenavnkomiteen i Verdal avholdt møte den 08.05.19 og foreslo følgende nye gate-/vegnavn:

Nestvoldjordet:
Komiteen foreslår at Tord Folesons gate flyttes ihht vedtatt reguleringsplan.

Ny stikkveg forslås døpt Grims gate. (Grim var sønn av Torgil, bonden på Stiklestad i 1030, det var disse to som etter sagnet tok seg av liket av Olav etter slaget)

Ny veg til eiendommer på vestsiden av jernbanen i enden av Tord Folesons gate. Den nye vegen starter fra Moåkeren og går i sør til eiendommene. Komiteen foreslo denne vegen døpt Kausmolia etter eiendommen som ligger der vegen begynner. Magnus Kolstad har sendt et brev til kommunen hvor han skriver: «Jeg har bodd i Tord Folesons gate 100 siden 1967. Det har oppgjennom tiden vært forskjellige adresser. I 1967 var adressen Kausmobakken. Området har bestandig vært benevnt med Kausmobakken av alle som har bodd i Moåkerområdet. Derfor vil jeg foreslå at denne veistubben blir kalt Kausmobakken»
Gatenavnskomiteen stiller seg bak dette forslaget.

Ny parallellgate Magnus den godes veg:
Her har komiteen foreslått Sementfabrikkvegen, bakgrunnen for dette navnet er sementvarefabrikken som lå her. Kjetil Dillan har sendt kommunen e-post ang dette navnevalget innen høringsfristen, han mener dette navnet blir helt feil, ettersom det var en sementvarefabrikk som låg her og ikke en sementfabrikk. Komiteen er enig i dette og foreslår i stedet Sementvarevegen. (komiteen mener Sementvarefabrikkvegen blir et for langt og tungt navn)

Adresse til hytter ved Kvellovatnet:
Komiteen foreslår å bruke Kvellovatnet som veg-adresse til området.

De nye navna ble lagt ut til offentlig høring 25.05.19 med frist 01.07.19 for innspill.

I høringsperioden er det kommet inn to innspill som nevnt ovenfor.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS