Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - PS 16/19 Jury til bolystpris

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/5010 - /C44

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019 16/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Utvalg for plan og samfunn vedtar statuttene for Verdal bolystpris.
   
 2. Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:
  - Leder for juryen: (politiker):
     Medlem: (politiker):
  - Representant fra Verdal Næringsforum, Inger Dahl Furunes
  - Person med formingskompetanse, Kari Woll.
  - Representant fra Sparebank 1 SMN, Ingunn F. Raaen
  - Fagperson fra Plan, Anders Nordgård-Larsen.
   

Vedlegg: 

 1. Statutter for VERDAL BOLYSTPRIS
 2. Tidligere vinnere - bolystpris
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Bolystprisen kom i stand som et samarbeid mellom SpareBank1 Midt-Norge SMN og Verdal kommune. Prisen er opprettet for å motivere til, og påskjønne, arbeid som ivaretar god byggeskikk og/eller formgivning, bolyst, trivsel og opplevelse i Verdal kommune.

Prisutdelingen skjer hvert år under bankens julelunsj. Prisvinner tildeles diplom, plakett og en sjekk pålydende kr 10.000,-. Bolystprisens formål og fagområde framgår av de vedlagte statuttene.

Ifølge statuttene skal utvalg for Plan og samfunn (UPS) velge en arbeidsgruppe/jury på 6 personer, som skal vurdere forslag og fremmer innstilling til prisvinner. Det er UPS som avgjør hvem som skal tildeles prisen. Funksjonstiden for arbeidsgruppe/jury er på 4 år.

UPS bes dermed oppnevne en jury for kommende 4-års periode. Iflg. statuttenes pkt 3 skal juryen bestå av seks personer: to politikere, en med Formingskompetanse, en fra Verdal Næringsforum, en fra SMN1 og en fra enheten landbruk, miljø og arealforvaltning.
 
Vurdering: 
Det foreslås at statuttene revideres for å få riktige benevnelser på politisk utvalg og fagetaten i kommunen. Det foreslås også at SMN1 deltar i juryen.

Utvalg for Plan og samfunn velger en arbeidsgruppe/jury på 6 personer. Juryen skal bestå av to politikere, en med formingskompetanse, en representant fra Verdal Næringsforum, og en representant fra SMN1 og en representant fra landbruk, miljø og arealforvaltning.

Administrasjonen utarbeider oversikt over aktuelle kandidater/prosjekter. Juryen vurderer innkomne forslag og fremmer innstilling. Utvalg for Plan og samfunn avgjør hvem som skal tildeles prisen. På grunn av tidspress i år, foreslås det at juryen får fullmakt til å avgjøre hvem som tildeles Bolystprisen 2019.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 03.12.2019 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS