Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.12.2019 - PS 19/19 Kavelbrua vegforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser samt søknad om forlengelse av kommuneveg

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/3354 - /Q19

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 03.12.2019 19/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Søknaden fra Kavelelbrua vegforening om kommunal overtakelse av 2,3 km privat veg til kommunal veg avslås.
 2. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Utvalg for Plan og Samfunn økning av bomvegsatsene for privat veg Garnes bru – Kavelbrua.
 3. Det godkjennes at følgende satser benyttes fra 01.01.2020.
  - Personbil: Kr. 50,- pr.tur
  - Årskort: Kr. 300,- pr.årskort
  Bomavgiftene skal i sin helhet benyttes til vedlikehold av privat veg Garnes bru – Kavelbrua.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kavelbrua Vegforening ble i sin tid dannet av hytteeiere ved Grønningen, grunneiere/beboere, Inndal almenningsstyre, Værdalsbruket, Statsskog, Verdal Fjellstyre, Stiklestad seterlag og Sørfjella Saubeitelag. Vegforeningen har ansvaret for vedlikehold av vegen fra Garnes bru (der kommunevegen slutter) og opp til Kavelbrua, totalt ca 5 km. Vegforeningen har ansvaret for vedlikehold kun i barmarksessongen.

De senere år har trafikken økt betraktelig. Vegen fører til ett aktivt friluftsområde ved Grønningen/Hermannsnasa. Dette fører til større belastning på vegen. I tillegg har det kommet ønske fra flere hold om vinteråpen veg.

Vegforeningen søker om følgende:

 • Kommunen forlenger kommunevegen fra Garnes bru med 2,3 km.
 • Økning av bomvegsatsene fra kr. 40,- til kr. 50,- for personbil og fra kr.250,- til kr.300,- pr. årskort.

Vurdering:
Verdal kommune har i dag 170 km kommuneveg. Bevilgningene til drift og vedlikehold av kommunale veger er meget stramme. Dette tilsier at Verdal kommune på sikt sannsynligvis må redusere på lengden av kommunalt vegnett. I tillegg har kommunen hatt som prinsipp å ikke ta over veger på grunn av friluftsformål. Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at søknaden om overtagelse av 2,3 km veg til kommunal drift og vedlikehold avslås.

Dagens bomveg har følgende satser:

 • Personbil: Kr. 40,- pr.tur
 • Årskort: Kr. 250,- pr. årskort.

I mail av 03.09.19 søkes disse satsene økt til:

 • Personbil: Kr. 50,- pr.tur
 • Årskort: Kr. 300,- pr.årskort.

Kavelbruvegen er mye brukt til friluftsformål og derfor en mye brukt bomveg. Satsene er ikke regulert på ca. 10 år. Vegforeningen angir en årlig vedlikeholdskostnad på ca. ca. kr.30.000,- til 50.000,- kr. Dersom vegen skal være vinteråpen anslås kostnadene til å ligge på det dobbelte.

Ut fra prisstigning og økte vedlikeholdskostnader foreslår rådmannen at Utvalg for Plan og Samfunn godkjenner de omsøkte bomvegsatser slik at bomvegen holdes i god stand framover.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.02.2021 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS