Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.12.2019 - PS 20/19 SMIL strategi 2020

Saksbehandler : Åsa Sakshaug Okkenhaug

Arkivref : 2019/4080 - /V18

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 03.12.2019 20/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og samfunn tar retningslinjer og prioriteringen av tiltak til etterretning.
 
Vedlegg: 

  1. Retningslinjer for SMIL i Verdal kommune 2020
  2. Oppsummering 2019 og behov 2020, Verdal

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket. Tilskudd etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. Et formål med ordningen er å få best mulig målretting av innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale miljømessige behov og utfordringer.

Kommunen skal fastsette retningslinjer for prioritering av søknader. Tilskudd til prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra disse retningslinjene. Retningslinjene skal utarbeides i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt, jf. § 4 i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Retningslinjene i Verdal kommune er revidert i november 2019.

I møte mellom administrasjonen og faglagene 7.11.2019 kom en fram til enighet om prioriteringen, tilskuddssatser og søknadsfrister. Søknadsfristene står på side 3 i retningslinjene og prioriteringene står på side 13 i retningslinjene, i tillegg til det står på rapporterings – og behovsskjema som ble sendt til fylkesmannen 15.11.2019.

Fylkesmannen fordeler midlene som reguleres av SMIL-forskriften til kommunene. Kommunens retningslinjer for SMIL vil være et grunnlag for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Det er kommunen som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 01.02.2022 12:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS