Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - 36/20 Referater

 1. Kopi - Stadfestelse av kommunens vedtak i sak som gjelder avslag på konsesjon - 5038/120/9 og 5038/269/2
   
 2. Avslag på søknad om fradeling av skogteig - 5038/131/3 - Nina Overrein Sellæg
   
 3. Godkjent søknad om oppføring av enebolig - 5038/18/1434 Gamle Storgate 21 - Din Bolig Eiendomsutvikling AS
   
 4. Godkjent - Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/35/7 Buvollen 75 - Elin H Sikkeland og Olav Einar Hegstad
   
 5. Godkjent - Søknad om igangsettelse - 5038/18/934 Gamle Ferjevei 9 - Trønder-plan AS
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 5038/81/1 Gamle Skrovesvegen 135 - Nina Høyem
   
 7. Godkjent - Søknad om tilbygg - 5038/100/19 Leirådalsvegen 380 - Lasse Fossen og May-Len Hårberg
   
 8. Forhåndsvarsel om søknadsplikt og tvangsmulkt - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av kårbolig - 5038/24/10 Haugsvegen 44 - Øystein Lynum
   
 10. Godkjent - Søknad om riving av uthus og oppføring av nytt uthus - 5038/234/1/54 Øystre Finnvola 24 - Grete Sivertsen og Einar Landfald
   
 11. Godkjent - søknad om ny festegrunn 5038/20/152 - Øras vel
   
 12. Godkjent - Søknad om fasadeendring og utisolering av bolig - 5038/150/2 Ulvillvegen 210 - Freya Both og Stig Solum
   
 13. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av gårdsysteri - 5038/243/5 Smålandsvegen 127
   
 14. Godkjent søknad om oppføring av nytt bygg - 5038/277/321/5 Venusvegen 3A - Byggservice Eiendom AS
   
 15. Godkjent søknad om riving av eksisterende bygning og bruksendring av garasje - 5038/10/61 Kløvervegen 4 - Søren Valstad
   
 16. Godkjent - Søknad om oppføring av korntørke med tippsjakt - 5038/262/1 Vinne - Siri-Gunn Vinne
   
 17. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/276/79 Sørberget 12 - Rolf Inge Sletvold
   
 18. Godkjent - Søknad om arealoverføring fra 5038/25/13 Kirkehaug 10 til 5038/25/14 Kirkehaug 8 - Kjell Morten Dahlgren
   
 19. Godkjent - Søknad om riving av våningshus - stabbur og fjøs - 5038/23/15 Kassefabrikkvegen 9
   
 20. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for gårdsysteri - 5038/243/5 Smålandsvegen 127
   
 21. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/261/1 Kjerkflata 41 - Fredrik Balgård Vangstad
   
 22. Godkjent - Søknad om arealoverføring fra 5038/25/13 Kirkehaug 10 til 5038/25/37 Kirkehaug 8 B - Kjell Morten Dahlgren
   
 23. Godkjent søknad om fasadeendring og bruksendring - 5038/10/164 Konvallvegen 3 - Anita og Roger Tessem
   
 24. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/282/66 Kokkvegen 38
   
 25. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/24/30 Stiklestad Allé 61 - Per Einar Holmvik
   '


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.05.2020 10:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS