Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 38/20 Tiltaksdel temaplan landbruk

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2018/8387 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 38/20

 

Rådmannens innstilling:
Utvalg for plan og samfunn tar tiltaksdelen 2020 til temaplan landbruk til orientering.
 
Vedlegg:

  1. Tiltaksdel - temaplan landbruk 2020
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Temaplan landbruk 2017-2021 ble vedtatt i juni 2017. Som et ledd i dette arbeidet ansees det som naturlig at landbruksnæringen deltar i utformingen av en tiltaksdel for hvert år.

Arbeidet har foregått ved at landbruksnæringen ved næringspolitiske lag (Bondelag og Bonde og småbrukarlag) og faglag (Norsvin Verdal, Skogeierlaget, Produsentlaget i TINE og saualslaget) har deltatt i to prosessmøter med administrasjonen. Og sammen har vi kommet frem til en tiltaksdel, som legger føringer for arbeidet som landbruksnæringen og Verdal kommune skal gjennomføre året 2020. Dette arbeidet er videreført, slik at det oppnås en felles forståelse og plattform for tiltak i landbruket. På denne måten vil det oppstå tettere og sterkere bånd mellom landbruksnæringen og kommunen. 
 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 11:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS