Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 39/20 Retningslinjer. Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020. Verdal kommun

Saksbehandler : Åsa Sakshaug Okkenhaug

Arkivref : 2020/1682 - /V06

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 39/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og samfunn tar retningslinjer og prioriteringen av tiltak til etterretning.

Vedlegg: 

  1. Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder, Verdal kommune, 2020
  2. Eksempel på beredskapsplan
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Tilskudd til tiltak i beiteområder ble 01.01.2020 overført fra Fylkesmannen til kommunene.

Økonomisk ramme for tilskuddsordningen tildeles årlig gjennom tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmannsembetene. Fylkesmannen fordeler midlene videre til kommunene.

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Som grunnlag for prioriteringene skal kommunene fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og rundskrivet. De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksnæringa i kommunen. 
 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 11:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS