Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 50/20 Tomtepriser Lysthaugen

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2020/1731 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 50/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Det ble i PS 43/16 Utbygging Lysthaugen syd vedtatt godkjenning av nødvendig kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen syd. Dette innenfor en kostnadsramme på 9,4 mill. kr. Tomteprisen ble fastsatt med en anleggsdel til 561 904 kr, samt en arealdel med 150 kr/kvm pr. tomt. Pris på gjennomsnittstomta ble dermed omtrent 727 000 kr for at utbygging etappe 1 skulle gå i selvkost.

Saken ble tatt opp igjen 25.02.19 (PS 9/19). Det ble gjort vedtak på at anleggsdelen av tomtekostnaden settes til kr.350.000,- samt at det betales en arealdel avhengig av tomtens størrelse på 150 kr/kvm. Med en tomtestørrelse på 1000 kvm vil total tomtekostnad bli kr.500.000,-. Omkostninger vil komme i tillegg. Prisen ble da en subsidiering av tomtepris avhengig av salgstempo.

Vurdering: 
Vi hadde noen henvendelser om tomtene i Lysthaugen den første tiden de var annonsert, ellers har det vært stille. Boligfeltet er annonsert på vanlig måte gjennom eiendomsmegler og på kommunens hjemmesider.

Skal kommunen markedsføre feltet utover dette, er det en mulighet å gjøre det gjennom et profesjonelt byrå. Det kan være en kampanje med film av området, egen logo og grafisk manual for boligfeltet, annonser i aviser og andre sosiale medier. Vi må regne med utgifter fra en proff aktør på 100-125 000 eksl. mva avhengig av hva vi bestiller. Det er ikke satt av penger til ekstra markedsføring i budsjettet.
Det kan også være en idé å lage en film fra Verdal i tillegg for å vise fram hele kommunen som bo-kommune. Den kan inkludere kommunens historie, kultursteder, industri, parker, skoler og barnehager og lignende, og være dronefilm med pålagt stemme.
Et rimeligere alternativ er å ta flere bilder selv, eventuelt med drone som må kjøpes.

Dagens pris avspeiler en fordeling av kostnadene på både byggetrinn 1 som er ferdig og byggetrinn 2 som er planlagt. Skal prisen settes ned noe mer blir det subsidiering av tomtene. Å subsidiere tomtene enda mer vil måtte tas som et tap for kommunen. Det kan virke som en lite rettferdig ordning for private utbyggere (grunneiere, entreprenører) som da må konkurrere med offentlig subsidierte tomter. Det er i dag opparbeidet tomter for salg i privat regi andre steder i kommunen, men ikke i Ness. Det blir derfor ikke konkurranse i området, men med andre steder i kommunen.

Verdal kommune kan sette ned prisene på tomtene utover det vi har gjort, slik at prisen for eksempel blir 100 000 kr for de fem første tomtene. De første som bygger blir premiert. Det er en fordel for utvikling av boligfeltet at det begynner å bli bygget boliger og komme folk til området, da kan det være lettere å selge flere tomter.

Verdal kommune har prøvd før å sette ned prisene på boligtomter. For omtrent femten år siden ble de ledige åtte tomtene oppi Garnes satt ned til 50 000 kr, uten at det hjalp på salget. 
 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 03.06.2020 08:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS