Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - 47/20 Referater

 1. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/223/3 - Bjørn Erik Indal
   
 2. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/277/161 Glimmervegen 8 - Brit og Vidar Holm
   
 3. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 5038/20/196 Tindvegen nedre - Kent Gøran Karlsson
   
 4. Godkjent - Søknad om bruksendring - soverom/oppholdsrom i kjeller - 5038/18/1039 Elvevegen 17 - Karina Johansen
   
 5. Godkjent søknad om oppretting av ny grunneiendom 5038/33/4 - Håvard Hjelde
   
 6. Godkjent søknad om ferdigattest for utskifting av heis - 5038/20/9 Møllegata 8
   
 7. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for 2 boenheter - 5038/23/114 - 5038/23/115 - 5038/23/116 - 5038/23/117 Kassefabrikkvegen 38, 40, 42 og 44
   
 8. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/30/47 Sørenget 6 - Christian Haug Semb
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av takoverbygg veranda - 5038/18/575/3 Setervegen 29 - Eli Helene Hagerup
   
 10. Godkjent søknad om riving - 5038/283/21 Magnus den godes veg 13 A og B - Midt-Norsk Eiendom AS
   
 11. Godkjent - Søknad om fasadeendring - tilbygg og bruksendring av bolig - 5038/18/356 Getzvegen 2 - Samuel Anfinnes
   
 12. Godkjent søknad om riving av uthus og oppføring av nytt uthus / garasje - 5038/282/179 Elverumsvegen 48 - Bård Vollmo
   
 13. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg - 5038/162/49 Holmlibakkan 18 - Rolf Inge Hårberg
   
 14. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje - 5038/19/435 Maritvoldgata 9 - Rannveig Vangstad og Dag Sundan
   
 15. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 5038/88/1 Leirådalsvegen 517 A - Sture Sivertsen
   
 16. Godkjent søknad om oppføring av redskapsbu - 5038/218/1 Årstadbakkan 170 - Trond Ove Aarstad
   
 17. Godkjent - Søknad om oppretting av ny grunneiendom til boligformål - 5038/19/442 Fridheims gate 1 - Odin Hestad Jenssen
   
 18. Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende driftsbygning - 538/165/1 Helgådalsvegen 112 - Bård Bratli
   
 19. Godkjent - Søknad om terminalbygg avfall - Nye Verdal Bo- og Behandlingssenter - 5038/23/44 - Stiklestad allé 2-8 - Verdal kommune
   
 20. Godkjent - Søknad om oppføring av påbygg til bolig til garasjeformål - 5038/276/28 Fætta 88 - Arne Johan Matberg
   
 21. Godkjent - Søknad om midlertidig etablering av asfaltverk
   
 22. Godkjent - Søknad om oppføring av mellomlager for biorest - 5038/269/12 Ravlovegen 324 - Ecopro AS
   
 23. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg - vinterhage - 5038/230/4/112 Jervdalen 12 - Vigdis og Oddvar Stavrum
   
 24. Tillatelse til deling av eiendommen 5038/83/2 - Jon Arild Grindberg
   
 25. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av bensinstasjon 5038/18/1355 Venusvegen 8 B - Trøndelag Diesel AS
   
 26. Søknad om konsesjon for del av eiendom 5038/259/2 Leirfaldkaalen - Tomas Valstad
   
 27. Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5038/25/14 - 5038/25/102 og 5038/25/33 Kirkehaug 8, 8B og 12 - Arild Frøseth
   
 28. Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg og tvangsmulkt - 5038/18/206 Magnus Den Godes veg 2 - Thingstad Bygg AS
   
 29. Godkjent - Søknad om oppføring av carport som tilbygg til uthus - 5038/119/22 Jamtlandsvegen 624 - Jorodd Haga
   
 30. Godkjent - Etablering av punktfeste på eiendommen 5038/198/3 Væren søndre - Tove Anette Valstad
   
 31. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 5038/84/6 - Nina Høyem og Odd-Geir Lademo
   
 32. Innvilget - konsesjon på erverv av fast eiendom 5038/84/6 - Nina Høyem og Odd-Geir Lademo
   
 33. Godkjent - Søknad om midlertidig lagring av masser - 5038/17/3 Ørin Nord - Verdal kommune
    
 34. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/83/2- Torunn Hallem Østvik og Svenn Robert Østvik
   
 35. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/243/1 Dillan - Ståle Rotmo Innhaug
   
 36. Godkjent søknad om oppføring av driftsbygning - 5038/184/1 Helgådalsvegen 814 - Jon Sivertsen
   
 37. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG 1 Grunnarbeider - Hallia høydebasseng - 5038/280/4
   
 38. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av bolig - 5038/126/41 Lysthaugvegen 29 - Mathias Thorsen
   
 39. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider IG2 - 5038/18/934 Gamle Ferjeveg 9 - Trønder-plan AS
   
 40. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/83/2 Grindberg - Jon Arild Grindberg - Tilleggsareal landbruksformål
   
 41. Godkjent - Søknad om riving av bolig - 5038/283/55 Magnus den godes veg 21 - Hustad Eiendom AS
    
 42. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/126 Kattuglevegen 10 - Odd-Tore Nikolaisen
   
 43. Godkjent søknad om oppføring av bolig og garasje - 5038/36/34 Skogly vegen 4 - Stian Granheim
   
 44. Godkjent søknad om ferdigattest for bolig - 5038/38/166 Hegrevegen 7
   
 45. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/16/51 Tore Hunds gate 5 - Ingrid Nestvold og Ola Aune
   
 46. Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 5038/282/1 Baglbakken 56 A - Snorre Løvstad
   
 47. Godkjent søknad om oppføring av sykkelbod i forbindelse med eksisterende garasje - 5038/18/202 Elvevegen 9 A - Terje Vik
   
 48. Godkjent søknad om riving av gammelt falleferdig uthus - 5038/105/10 Spannvegen 62 - Heidi-Ann Berg og Runar Bjartan
   
 49. Godkjent søknad om riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til hytte - 5038/234/1/216 Finnvola Søndre 45 - Signe Lein og Jon Olav Skrove
   
 50. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/172/1 Nordkleiva 224 - Kvernmo AS
   
 51. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/18/1204 Tangenvegen 21 - Knut Stormo
   
 52. Godkjent søknad om oppføring av terrasse - 5038/282/49 Kristens veg 4 - Erik Kvelstad
   
 53. Godkjent søknad om riving av vedbod, oppføring av tilbygg til hytte og oppføring av nytt uthus - 5038/234/1/173 Søndre Finnvola 2 - Stine Skjørstad og Thomas Hermann
   
 54. Godkjent - Søknad om tillatelse om utvidelse av terasse - 5038/107/30 Mogrenda 8 - Kjetil Woll
   
 55. Godkjent - Søknad om innglassing av veranda - 5038/19/210 Møllegata 21G - Ruth Reinås
   
 56. Godkjent søknad om oppføring av vinterhage - forlengelse av tak - 5038/10/144 Sildrevegen 1 - Jan Arild Austad
   
 57. Stoppordre - pålegg om stans av deler av arbeid på 5038/18/279 - Arnstuvegen 14
   
 58. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider - Verdal bo- og behandlingssenter - 5038/23/44 Stiklestad allé 2-8
    
 59. Godkjent - Søknad om forlengelse av midlertidig dispensasjon - 5038/18/1394 Neptunvegen 4
    
 60. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/278/20 Hellemslia 2 - Rune Storstad
    
 61. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/275/14 Sandstien 103 - Jørgen Adrian Aarstad
   
 62. Godkjent søknad om riving og oppføring av ny garasje - 5038/18/416 Feldmakarvegen 5 - Jan Jørgen Sjømæling
   

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 03.06.2020 07:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS