Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 55/20 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/4304 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 55/20
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til detaljregulering datert 07.04.2017, med plankart og bestemmelser sist revidert 08.11.2018 og 31.10.2019, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd
 2. Plankart på grunnen
 3. Plankart under grunnen
 4. Reguleringsbestemmelser Tromsdalen kalkbrudd
 5. Støyberegninger (Multiconsult, 29.03.2017)
 6. Hydrologi og hydrogeologi (Multiconsult, 06.05.2015)
 7. Vurdering av forurensning av vannforekomster (Multiconsult, 10.04.2015)
 8. Beskrivelse av prinsipper for fremtidig drift i Tromsdalen (Verdalskalk, 26.10.2016)
 9. Transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn (SINTEF, 31.08.2016)
 10. Støyutredning Kalktransport Tromsdalen - Verdal havn (COWI, juni 2016)
 11. Alternative transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn / Ørin (SINTEF, 19.10.2017)
 12. Sakspapir med innholdsfortegnelse - KPS-sak 50/18 (vedtak om offentlig ettersyn)
 13. Kommentar til høringsuttalelser (Verdalskalk, 02.11.18)
 14. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer
 15. Oppsummering av uttalelser til begrenset høring rev. desember 2018
 16. Oppsummering av uttalelser 2019/2020 med kommentarer
 17. Vurdering av oppdatert kunnskap om naturmangfold i naturbase innenfor reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi

Saksopplysninger:
Grunnet svært omfattende saksframlegg og begrenset kapasitet til å "gjøre om" dette til "nettfil", legges saksframlegget (inntil videre) kun ut som lenke til PDF-fokument.
Saksframlegget har vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside siden 21. april 2020.

Se saksframlegg i PDF-format

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS