Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 24.11.2020 - 81/20 Referatsak

 1. Godkjent - Søknad om oppføring av kloakkanlegg - 5038/24/38 - 5038/24/44 - 5038/24/18 - 5038/24/43 Slåttelivegen 42, 44, 46 og 47 - Bjørn Kålen

 2. Godkjent søknad om ferdigattest 5038/22/11 Østvollvegen 78 B - Morten Okkenhaug

 3. Godkjent - Søknad om bruksendring av kjellerstue til oppholdsrom / soverom - 5038/282/80 Trøa 18 - Siv Lillian Lien

 4. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/131/12 Nedre Vola - Fredrik Vangstad

 5. Godkjent søknad om garasjeanlegg med 8 garasjer - 5038/23/62 Reinsholm - Reinsholm Borettslag

 6. Godkjent søknad om garasjeanlegg med 8 garasjer - 5038/23/62 Reinsholm - Reinsholm Borettslag

 7. Godkjent søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett - 5038/16/36 Haakon den 7. allé 19

 8. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/224/30 Jamtlandsvegen 1789 - Juris Gailitis

 9. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/19/821 Grustaket - Vidar Smolan

 10. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/16/240 Tore Hunds gate 29 - Knut Snorre Sandnes

 11. Tillatelse til deling og omdisponering ihht jordloven vedr søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/72/3 Leksdalsvegen 781 - Olve N Ystad

 12. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg - 5038/16/118 Kalv Arnesonsgate 25 - Markus Hamrum

 13. Godkjent søknad om oppføring av teknisk anlegg - silo og fyrsentral - 5038/19/874 Fløytarvegen 1 D - Verdal kommune

 14. Godkjent søknad om uthus med hems - 5038/234/53 Halla 4 - Kurt Nessemo og Audhild Slapgård

 15. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/16/321 - 350 - Stiklestad Eiendom Nestvold As

 16. Godkjent søknad om ferdigattest for industribygning - 5038/18/1328 Industrivegen 12

 17. Godkjent søknad om ferdigattest for mellomlager for biorest og melding om endring av ansvarsrett - 5038/269/12 Ravlovegen 324

 18. Godkjent søknad om tilbygg bolig - 5038/19/745 Garpagata 1 B - Lise og Erling Anderssen

 19. Tillatelse til oppretting av ny grunneiendom vedr Kårbolig - 5038/272/5 Anton Edvard Myhre

 20. Godkjent - Søknad om fjerning / tilbakeføring av oppfylt parkerings- / oppstillingsplass - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Tevo Dekk AS

 21. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/19/280 Tindvegen 71 - Terese Rømo og Marius Hynne

 22. Godkjent søknad om bruksendring av kjellerrom til oppholdsrom - 5038/282/87 Kalvmyra 29 - Dagrun Krokstad

 23. Godkjent melding om endring av ansvarsrett - 5038/139/27 Vuku sentrum

 24. Godkjent melding om endring av ansvarsretter - 5038/282/66 Kokkvegen 38

 25. Godkjent - Søknad om oppføring av gang mellom anneks og hytte - 5038/234/1/156 Åbovegen 786 - Robert Fjerdingen

 26. Godkjent søknad om oppføring av driftsbygning - 5038/72/4 Røssengvegen 91 - Vidar Tiller Lundsaunet

 27. Godkjent søknad om fasadeendring - 5038/23/105 Estvoldvegen 22 D - Thomas Aas Barli

 28. Godkjent søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig - 5038/234/7/29 Gauphaugen 29

 29. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/20/130 og 5038/20/131 Rådhusgata 2 - Verdal kommune

 30. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/12/11 Sjøbygdvegen 189 - Håvard Solbakken

 31. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - trappetilbygg - 5038/18/206 Magnus Den Godes Veg 2 - Thingstad Bygg AS

 32. Godkjent - Søknad om ombygging til hytte i eksisterende bygning - 5038/196/35 Veresvegen 1455 - Berit Bjørgvik og Torgrim Woll

 33. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/18/803 Granvegen 30 - Ali Naqi Sultani

 34. Godkjent - Søknad om oppføring av carport - 5038/282/79 Dyrholtet 17 - Sverre Bergstø

 35. Avvist - Klage på avslag av søknad om bygging av hytteveg i området Bjørbekken - AS Værdalsbruket

 36. Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av lavvo - 5038/23/1 Febyvegen 49 B - Jørund H Eggen

 37. Godkjent - Søknad om oppføring av industribygg - 5038/18/1208 Kometvegen 1- Norfrakalk AS

 38. Godkjent søknad om tilbygg - 5038/30/11 Leirådalsvegen 59 - Tormod Langeland

 39. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/200/1 Vera - Espen Storstad

 40. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/33/16 Buvollen 51 - Ronny Mitchell

 41. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/278/145 Hellemslia 26 - Kristin Wold Knutsen

 42. Godkjent søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/222/10 Gamle Jamtlandsveg 320 - Simen Bugge Norum

 43. Godkjent - Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/72/3 Leksdalsvegen 781 - Olve N Ystad

 44. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for drivstoffanlegg - 5038/18/1355 Venusvegen 8B

 45. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for plassering av matvogn - 5038/18/287 Prost Brandts veg 6 A - Bjørn-Harald Jensen

 46. Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av boligbygg med 7 leiligheter og fellesareal - 5038/18/234 - Nyvegbakken 21 AS

 47. Godkjent søknad om bruksendring av rom i kjeller til soverom - 5038/278/87 Skomakervegen 11 - Kent Andre Nilsen

 48. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/19/693 Tindvegen Nedre 27 - Tore Fjeldvær

 49. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/37/145 Tranevegen 5 - Kent Vidar Kristiansen

 50. Godkjent - Søknad om skilting på eiendom - 5038/19/121 Nordgata 14 - Boots Norge As

 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.11.2020 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS