Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 24.11.2020 - PS 87/20 Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021

Saksbehandler : Cecilie Blakstad Løkken

Arkivref : 2020/599 - /V06

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020 87/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Retningslinjene for tiltak i beiteområder 2021 tas til orientering.

Vedlegg: 

  1. Innmelding behov for midler 2021
  2. Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Formålet med ordningen Tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddet kan gå til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Kommunen skal fastsette retningslinjer for prioritering av søknader. Tilskudd til prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra disse retningslinjene. Retningslinjene utarbeides i dialog med beitenæringen.

I møte mellom landbrukskontoret og beitenæringen 29.10.2020 ble man enige om prioriteringer og søknadsfrist. I retningslinjene er prioriteringene omtalt på side 6 og søknadsfrist på side 3. Behovsskjema ble oversendt fylkesmannen 10.11.2020. Fylkesmannen fordeler midlene som reguleres av forskriften til kommunene. Det er kommunen som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

Vurdering:  

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.11.2020 15:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS